Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


Jordbrukets mulighet med ny regjering. Temamøte i Larvik


Opphevelse av priskontroll på landbrukseiendommer?

·       Status

·       Fordel for den aktive bonden.

 

Enklere å dele landbrukseiendommer?

·       Endringen av jordloven §12.

 

Innsnevringen av odelskretsen

·       Første skritt mot fjerning av odelsrette?

Norsvin Vestfold inviterer til bondelunsj!

Lyst til å spise matpakka sammen med noen andre bønder?

Ta turen til Fjøssystemers lokaler på Revetal, da vel!

Årsmøte i Vestfold Gartnerlag

Årsmøtet finner sted på Sandefjord Motorhotel

Innkalling og saksliste blir sendt på mail til medlemmene.

Middag.

Velkommen!

Sem Grunneierlag.

Årsmøte

Skogdag på Brattås gård i Stokke.

Styret i Midtre Vestfold Skogeierområde (Andebu, Sandar/Sandefjord og Stokke) inviterer til skogdag.

Program for dagen:

  • Virkeutnyttelse/ kapping av tømmer, vi får besøk av tømmermåler.
  • Nye tømmerpriser i Viken, nye sortimenter for grovt virke. Tømmerinnkjøper I Viken, Gunnar Traaen orienterer.
  • Hvordan øke aktiviteten på planting og ungskogpleie i vårt område? Ellen Finne fra skogavdelingen hos fylkesmann møter. Hun sier  litt om prosjekt  grantopptørke i Vestfold, samt  litt rundt erstatning ang MIS figurer i Andebu.
  • Aktuelle saker fra kommunene, Skogbrukssjef i Andebu og Stokke Trond Smith orienterer.

Vi koker skaukaffe og griller pølser.

Ta kontakt med naboen og møt opp,

Felleskjøpet Agri møte i Sandefjord for krets 711

Felleskjøpet Agri ønsker hjertelig velkommen til møte i krets 711 Sandefjord, Larvik og Lardal

 

Tirsdag 18. mars 2014 kl. 19.00 hos Erik Mathisen, Furustadlia 30, Sandefjord

 

Program

·         Felleskjøpets arbeid for bondenytte nå og framover

·         Status og planer lokalt

·         Valg

·         Servering

·         Presentasjon av ny traktorserie fra John Deere – hva er nytt – og hvilke fordeler innebærer dette for meg som bonde?» v/ salgssjef Dagfinn Haugen

 

Alle som møter opp får en gave, og i tillegg vil det bli trekning av gavekort i FK-butikken!

 

Styreleder Einar Enger deltar på møtet.

Sem Bondelag arrangerer BONDEPUB på Flykafeen

Ny politisk situasjon. Hva kan vi som bondelagsmedlemmer forvente oss?

 

Elin Røed innleder om status og vurderinger foran årets jordbruksoppgjør.

Åpen diskusjon med innspill til Årets forhandlinger. Møt opp og gi ditt innspill!

 

Styret i Sem Bondelag

Nortura Kretsmøte Jarlsberg

Kretsmøte for Jarlsberg krets avholdes på Nortura Tønsberg, møterom Vestfold/Telemark mandag 24. februar kl 1900. Konsernstyremedlem Lars Petter Bartnes deltar. Markering av Gildemerkets 50 år! Velkommen

Nortura Kretsmøte Søndre Vestfold

Kretsmøte for Søndre Vestfold krets avholdes på Nortura Tønsberg, møterom Vestfold/Telemark mandag 3. mars kl 1900. Konserndirektør Kai Linnes deltar. Markering av Gildemerkets 50 år! Velkommen

Maskinførerkurs og Truckførerkurs starter på Gjennestad

Medlemsmøte Fon Bondelag

Fon Bondelag ønsker velkommen til medlemsmøte på Vonheim.

Vi går igjennom styrets innspill til jordbruksforhandlingene.
Elisabeth I Hokstad fra fylkesstyret kommer å informerer om årets forhanlinger og andre aktuelle saker.
Det blir lagsaker, quiz og litt fra historien
Bevertning. 

Frokostklubben og Smaken av lokalmat

Kretsmøte i Felleskjøpet for Sandefjord, Larvik og Lardal

Møtet er hos Erik Mathisen kl 19.00.

Invitasjon sendes separat i posten til medlemmene.

Frokostklubb og Smaken av lokalmat for matprodusenter og kokker

Kretsmøte i Felleskjøpet for Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Andebu og Stokke

Møtet er på Karlsvik Gjestegård.

Invitasjon sendes i posten til medlemmene.

Årsmøte Midtre Vestfold Storvald

Årsmøte i Midtre Vestfold Storvald avholdes på Vonheim i Fon 11 mars kl 19:00

Kretsmøte i Felleskjøpet for Re, Horten, Holmestrand og Hof

Møtet er på Stange Gjestegård.

Invitasjon sendes i posten til medlemmene.

Medlemsmøte Lardal Bondelag – Brann og sikkerhet på gården.

Lardal Bondelag – Markvandring på Bergan. NB! Ny dato.

Lardal Bondelag inviterer til Markvandring hos Arne Bergan på Bergan.  Grilling og bespisning i låven etter markvandringa.

Lardal Bondelag – Innsamling av landbruksplast

Innsamling av Landbruksplast 14. juni.  Utenfor kommunens lager ved barnehagen i Svarstad fra kl 09.00 til 12.00. 

 

Plasten bør være ren og sortert slik:

– 600 kg gjødselsekker (samlet ytter- og innersekk)
– Rundballefolie og 40 kg gjødselsekker i plast leveres sammen, men må være bunta for seg.
– Rundballenett og hyssing tas også imot, men må være emballert i tom storsekk.
– Tomme plastkanner og inneruller av plastfolie leveres bunta i storsekk.

 

Det er i år også mulighet til å få kaffe og vaffel

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag