Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


Plantevernkurs starter på Melsom vgs. – FULLT !

Plantevernkurs starter på Bøndenes Hus i Tjølling FULLT !

Markvandring i gras og fôrvekster hos Renate Ottersen, Tjøme.

Produsentlaget i TINE inviterer til markvandring hos Renate Ottersen på Tjøme.

Kari Bysveen fra LFR blir med oss.

Enkel bevertning, ta med stol.

Produsenttreff på Melsom – TINE og Nortura

TINE og Nortura ønsker velkommen til produsenttreff på Melsom.

Grilling, leker for barn og voksne, natursti mm.

Jordbrukets muligheter med ny regjering, Temamøte på Restauranten, Revetal

Opphevelse av priskontroll på landbrukseiendommer

·       Status

·       Fordel for den aktive bonden.

 

Enklere å dele landbrukseiendommer?

·       Endringen av jordloven §12.

 

Innsnevringen av odelskretsen

·       Første skritt mot fjerning av odelsretten?

Landbrukshelg i Langesund

Arbeidsgiver med utenlands arbeidskraft, Temamøte på Gjennestad Gartnerskole

Målgruppe: 

Alle med utenlandsk arbeidskraft,

f.eks. bygg og anlegg, landbruk, m.v.

 


Foredragsholdere fra Skatteetaten

Spørsmål og diskusjon

Skognettverksmøter og årsmøte i Skogselskapet i Vestfold, Kjærra Fosseparki Lardal

Skognettverket i Vestfold inviteres til fagdag i Kjærra Fossepark, Lardal onsdag 4. juni kl. 9-18.

Det blir presentasjon og paneldebatt med Viken Skog, Nortømmer, SBskog og Glommen Skog. Skogselskapets årsmøte er fra kl 14-16, før man avslutter med fagprogram og befaring i skogen om Miljøregistreringer i Skog og frivillig vern.

Norsvin Vestfold arrangerer Grisekafè

Norsvin Vestfold arrangerer Grisekafè på Skjeestua i Stokke.

Temaer er; MRSA og fôring av den nye grisen

 

Vestfoldmøllene – Markvandring/korntreff i Stokke

Norsvin Vestfold arrangerer Lattertur!

Fagdag på Gjennestad – Norsvin

Årsmøte Stokke Utmarkslag på Furulund Kro

Stokke Utmarkslag inkaller til årsmøte mandag 7 april kl. 19.00 på Furulund Kro.

Årsmøte innkalling med saksliste er sendt ut til medlemmene.

Viser til statuetter i Stokke Utmarkslag og informerer om at saksdokumenter blir levert ut på årsmøte.

Det blir bevertning.

Hjertlig velkommen

Styret.

 

AVLYST Bondepub Lardal

Pga den tragiske hendelsen som har skjedd i bygda.

Påskefrokost på Skjeestua 16.4 kl. 10:00

TINE og Nortura inviterer også i år medlemmer til påskefrokost på Skjeestua i Stokke.

Det blir et uhøytidelig treff med quiz og aktiviteter for barna.

Ta med ektefelle, barn, kårfolk og avløser.

Velkommen!

Hilsen TINE og Nortura

Frokostklubben møtes i Tønsberg

VestfoldMat SA minner om FROKOSTKLUBBEN torsdag 24. april.

På dette møtet vil det bli informasjon om det nyoppstartende Bondens marked i Vestfold. Vi får også besøk av MATMERK, som vil presenterehvordan de kan bidra til å bl.a. utvikle markedskompetansen hos produsentene.

Velkommen til nytrukket kaffe og ferskt, lokalt bakverk – kl 0830!
Sted: Handelens Hus, Storgaten 21, Tønsberg

Bondens marked Vestfold

Da er vi i gang med prøvemarked den 3. mai og 7. juni på Tønsberg Torv.

Lokallagsledersamling om Statens tilbud

Fylkesstyret og to fra hvert lokallag samles på Gjennestad.

Program:

– Statens tilbud

– Aksjonsberedskap

Vi starter med pizza.

 

Årsmøte i Norges Bondelag, Lillehammer

Den Norske Handelsplassen, Veksthus 19 på Gjennestad

Den Norske Handelsplassen – 18. juni 2014

 

Det blir mye moro, mer å se og mer å lære, på sommerens utgave av Den Norske Handelsplassen!

 

 

 

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag