Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


Vestfoldbonde prøver ut helt ny teknologi

Fagmøte om mekanisk ugraskontroll i åkerkulturer, 1. februar i Stokke

NLR Vikens fagmøte med juletallerken

Fagmøte jord

Høstmøte i Vestfold sau og geit

Vestfold sau og geit arrangerer høstmøte på Nortura Tønsberg onsdag 26. oktober 2016 kl 1900.

Finn Avdem fra Nortura snakker om “Hvordan få lam i påsettlamma.

Det blir også informasjon fra styret og enkel servering.

Velkommen!

Kretsmøte Felleskjøpet

Velkommen til kretsmøte for krets 721 Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Stokke Andebu.

På Åsgårdstrand Hotell. Middag serveres fra kl. 18.00, møtet starter kl. 19.00. Fra styret kommer Blakstad.

Kretsmøte Felleskjøpet

Velkommen til kretsmøte for krets 724 Ramnes, Våle, Horten, Holmestrand, Hof

På Åsgårdstrand Hotell. Middag serveres fra kl. 18.00, møtet starter kl. 19.00. Fra styret kommer Schei.

Temamøte: Det papirløse regnskapet

Norsvin Vestfold Årsmøte

Norsvin Vestfold avholder sitt årsmøte på Skjeestua i Stokke 8. februar kl 19.00

Nå er det min tur!/Unge Bønder-samling på Nortura

Tema: 

Mat- og landbruksrelaterte

arbeidsplasser i Vestfold –

hva slags kompetanse trenger vi?

 

Tirsdag 29. november kl 18.00-21.30 på Nortura i Tønsberg

 

Program

Kl 18.00   Bedriftsbesøk hos Nortura

                 Orientering
om Nortura Tønsberg v/ fabrikksjef Therese Ryan

Kl 19.00   «Pølsefest» i kantina

                 Nortura
spanderer!

Kl 19.30   Hva slags jobber finnes i matindustrien og hva er kompetansebehovet

                 v/
fabrikksjef Therese Ryan og fagansvarlige på Nortura

                    

                     Vestfold
tester ut lærling/fagbrevutdanning for gartner og agronom

                 – Opplæringskontorets og skolenes erfaringer med forsøket v/
daglig leder Runar Wold, Vestfold Landbrukstjenester

                     – Bilder fra agronomlærlingens og -lærebedriftens hverdag v/
Tor Fredrik Bjune og Paul Christen Eikeberg

                     Film
fra gartnerlærlingens og – lærebedriftens hverdag
v/ Møyfrid Hem, Gjennestad Drift

          

                     Hva
slags jobber finnes i vestfoldlandbruket for øvrig og hva er kompetansebehov og
utdanningsmulighetene?

                  v/ Anne-Helene
Sommerstad Bruserud, VBU og Amund Kind, Vestfold Bondelag

 

Kl 21.30   AvslutningPåmelding innen
torsdag 24. november 
elektronisk her eller 33 36 32 00

 

Neste «Nå er det min tur/Unge Bønder-samling blir på Landbrukshelga 28.-29. januar 2017!

Bekjempelse av Hønsehirse.

Velkommen
til FK treff tirsdag 22. nov kl. 19 på Stange Gjestegård Ramnes.

Tema:
Bekjempelse av Hønsehirse v/John Ingar Øverland.

Enkel servering.

VH
Tillitsvalgte Felleskjøpet Barkåker.

Norsvin Vestfold Julemøte

Norsvin Vestfold arrangerer julemøte for sine medlemmer på Karlsvik Gård i Tønsberg.

Julemøte-foredrag; Alexander Nussbaum (kjent blant annet fra Engø gård, Fylkesmannens landbruksavdeling, nå; Matfaglig rådgiver Kulinariske Væringer)

Egen invitasjon kommer.

Matpolitisk fylkesmøte Melsom – for tillitsvalgte

Møte om aktuell politikk og Bondelagets strategi foran årets jordbruksforhandlinger. For fylkesstyret, lokallagsstyrene og medlemmer i referansegruppene

Årsmøte i Borre og Undrumsdal Bondelag

Borre og Undrumsdal Bondelag avholder årsmøte torsdag 27. oktober.

På Nykirke Bygdehus?

Maskinførerkurs starter på Gjennestad

Årsmøte i Kjose Bondelag

Kjose Bondelag avholder årsmøte tirsdag 1. november kl 19.00 på Eikvang.

For fylkesstyret og lokallagsledere: Møte om ny jordbruksmelding

Kl 19.00 På Bondelagets møterom, Grønt Fagsenter

Øk avlingene med fangvekster – formiddagssamling

Onsdag 26. oktober arrangerer NLR Viken to samlinger i demofelter med fangvekster i korn. I feltene er det sådd raigras om våren like etter såing av kornet, fangvekster av oljereddik og vintervikke sådd i juli etter Dansk anbefaling og oljereddik og vintervikke sådd etter tresking av kornet.

Plantevernkurs starter på Melsom vgs.

Øk avlingene med fangvekster – ettermiddagssamling

Onsdag 26. oktober arrangerer NLR Viken to samlinger i demofelter med fangvekster i korn. I feltene er det sådd raigras om våren like etter såing av kornet, fangvekster av oljereddik og vintervikke sådd i juli etter Dansk anbefaling og oljereddik og vintervikke sådd etter tresking av kornet.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag