Er vi beredt? Bondemøte om beredskap på Gjennestad. Arr: Vestfold Bondelag


Er vi beredt? 

Styrket lokal krisehåndtering – økt trygghet for lokalsamfunnet.

Kan bonden bidra? 

 

Møte på Gjennestad vgs for alle bønder og grunneiere i Vestfold

Tirsdag 4. desember kl 19.00 – 22.00 

 

Program: 

  • Velkommen  Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag 
  • Hva kan skje? Utfordringer og mål for beredskapen i Vestfold

    Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef 
  • Innlegg fra sentrale beredskapsaktører i Vestfold. Beredskap er et samfunnsansvar, men frivillige kan begrense skadevirkninger. Hvordan kan vi i landbruket være til god hjelp? Hva må vi unngå?

Per Olav Pettersen – brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen
Tom Kjær – distriktssjef Sivilforsvaret
Geir Kaasa – seksjonssjef beredskap Skagerak Nett AS
Mattilsynet

  • Mulighet for spørsmål og diskusjon 
  • Hva bør jeg være forberedt på? Om beredskapsplaner på egen gård

    Elin Røed, org sjef Vestfold Bondelag 
  • Avslutning Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag

Det blir pause med kaffe og Gjennestads hjemmebakte kaker

 

Last ned invitasjonen Beredskapsmøte 04.12.2018

 

Tryggere sammen

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag