Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak, Oslo


Fakkeltog mot regjeringens rovviltvedtak

Tidspunkt: 8. januar kl. 18 

 

Sted: Oslo, flere detaljer kommer 

Program: kommer – følg med på www.bondelaget.no

 

Vi oppfordrer alle til å delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak den 8. januar i Oslo. Vi mener at regjeringa må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, nå er vi grundig lei og krever at Erna tar ansvar!

LES OGSÅ: Mange orket ikke å drive lenger

 

Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk

 

Det settes opp 2 busser fra Vestfold. Møt opp i god tid og følg med på www.grontfagsenter.no da det kan bli justeringeringer av busstidene når vi ser antall påmeldte og hvor folk ønsker å stige på bussen.

 

Buss 1 Buss 2
Esso Kvelde 14.50 Felleskjøpet Larvik 15.00
Steinsholt 15.10 P-plass E18 Skjee/Stokke 15.20
Svarstad 15.25 E18 Aulerød 15.30
Hvittingfoss 15.40 E18 Kopstad 15.45
Sundbyfoss 15.50 E18 avkj Skoger 16.10
Kronlia 16.00
Oslo  ca kl 17 Oslo  ca kl 17

 

Bussen koster kr 200,- per pers. Meld deg på busstur her

Du kan også melde deg på buss 1 til Henning Røsholt, mob 90659085 (oppgi navn og påstigningssted)

og på buss 2 til Amund Kind, mob 92419910 (husk navn og påstigningssted)

 

Påmelding innen kl 20 mandag 7.januar. 

 

Vær med å dele Facebookarrangementet «Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak» for løpende oppdateringer. Ta kontakt med Bondelagenes fylkeslag for informasjon om transport.

 

 

Dersom du ikke kan delta på fakkeltoget, men ønsker å gi et økonomisk bidrag til gjennomføringen kan du gjøre det via Naturbruksalliansens innsamlingsaksjon.  

Vi oppdaterer nettsaken med mer informasjon så snart det er på plass. ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag