Hedrum Bondelag inviterer til medlemsmøte om vanning


HEDRUM
BONDELAG INVITERER TIL MEDLEMSMØTE TIRSDAG 5. FEBRUAR 2019

TEMA: VANNING

Medlemsmøte
finner sted på Hedrum bygdetun i Kvelde tirsdag 5. februar 19.00.  Vi inviterer også medlemmene i Lardal, Brunlanes
og Tjølling Bondelag til å komme.

Med bakgrunn
i den alvorlige tørkesommeren vi hadde, og at det på årsmøtet i Hedrum Bondelag
kom innspill om at vi kunne ha et temamøte om vanning, har styret valgt å
gjennomføre et slikt møte.

Vi har vært
så heldig at vi har fått Morten Freberg, fra firma Brødrene Freberg AS, som
foredragsholder. Tema er vanning i de fleste kulturer. Vi legger opp til en god
dialog mellom alle dere som kommer og foredragsholderen.

Einar
Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik vil også komme og informere om
muligheter for støtte til vanningsanlegg og eventuelle andre saker.   

Det vil bli
beverting i løpet av møte.

Vi ønsker
alle samme velkommen. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede
på 951 08 095, eller nestleder i Hedrum bondelag,  Arne Martin Malerød tlf 900 19 706.

Med hilsen
på vegne av Hedrum Bondelag

Torstein Lie

Leder i Hedrum BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag