Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Kurs


13.11.2020

Kurs i bruk av smågnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

13.11.2020

Kurs i bruk av klimakalkulator

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Kurs for korn, svin og melk er klare.

06.11.2020

Eierskiftekurs

Hvis koronasituasjonen tillater det, planlegger vi å arrangere Eierskiftekurs 30. – 31. januar 2021.

24.10.2020

Grunnkurs i korndyrking – utsatt til 2020-21

Det har vært stor interesse for kornkursene, Det må dessverre utsettes pga Covid-19, men vi satser på nytt kurs i vinteren 2021-22

26.11.2019

Nå er det min tur!

Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdeungdomslag arrangerer hvert år èn eller flere samlinger for unge bønder og landbruksinteressert ungdom.
De åra det er Landbrukshelg legges det en samling dit. 

26.11.2019

Kurs i Varme arbeider

Alle de store forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat i varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård.
Dette handler om bl.a. bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol.

26.11.2019

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)-kurs

Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse. Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie). Med dette kurset tilfredsstiller du kravene til kompetanse.

21.11.2019

Avløserkurs

Buskerud, Telemark og Vestfold arrangerer felles avløserkurs for landbruksvikarer og avløsere i de 3 fylkene.  Kursene går på omgang i de tre fylkene.

Landbrukshelg

Landbrukshelga samler bønder i Vestfold og Telemark til en kurshelg som gir både faglig og sosialt påfyll på tvers av produksjoner. Ta med deg nabo`n, kjæresten, ektefelle/samboer eller hele familien. Neste Landbrukshelg blir 29. – 30. januar 2022. (Utsatt 1 år på grunn av korona) Hold av datoene, mer info kommer.

01.01.2019

Maskinførerkurs

Myndigheter har i forskrift om arbeidsutstyr fastsatt regler om at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring. Kompetansebevis gjelder for:

M1-M2-M3-M4M5-M6-M20
Hjullaster, gravemaskin, dozer, gravelaster, dumper, veghøvel o.l.

01.01.2019

Plantevernkurs – grunnkurs og fornyelse

For å få autorisasjon for å bruke plantevernmidler må man ha gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg er det krav om at man må ha fylt 18 år og kan dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Beviset har en gyldighet på10 år, og må deretter fornyes.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag