Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Kurs


10.09.2021

Kurs i bruk av smågnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

10.09.2021

Plantevernkurs – grunnkurs og fornyelse

For å få autorisasjon for å bruke plantevernmidler må man ha gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg er det krav om at man må ha fylt 18 år og kan dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Beviset har en gyldighet på10 år, og må deretter fornyes.

06.09.2021

Landbrukshelg 2022

Landbrukshelga samler bønder i Vestfold og Telemark til en kurshelg som gir både faglig og sosialt påfyll på tvers av produksjoner. Ta med deg nabo`n, kjæresten, ektefelle/samboer eller hele familien. Neste Landbrukshelg blir 29. – 30. januar 2022. (Utsatt 1 år på grunn av korona) Hold av datoene, mer info kommer.

28.05.2021

Kurs i bruk av klimakalkulator

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Kurs for korn, svin og melk er klare.

28.05.2021

Kurs i Varme arbeider

Alle de store forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat i varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård.
Dette handler om bl.a. bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol.

28.05.2021

Eierskiftekurs

Det er viktig med en god eierskifteprosess. Derfor arrangerer Grønt Fagforum Vestfold og Telemark kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gårdsoverdragelse.

Neste planlagte Eierskiftekurs er på Quality Hotel Skjærgården i Langesund 20.-21. november 2021.

27.05.2021

Avløserkurs

Buskerud, Telemark og Vestfold arrangerer felles avløserkurs for landbruksvikarer og avløsere i de 3 fylkene.  Kursene går på omgang i de tre fylkene.

27.05.2021

Nå er det min tur!

Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdeungdomslag arrangerer hvert år èn eller flere samlinger for unge bønder og landbruksinteressert ungdom.
De åra det er Landbrukshelg legges det en samling dit. 

27.05.2021

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)-kurs

Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse. Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie). Med dette kurset tilfredsstiller du kravene til kompetanse.

27.05.2021

Maskinførerkurs

Myndigheter har i forskrift om arbeidsutstyr fastsatt regler om at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring. Kompetansebevis gjelder for:

M1-M2-M3-M4M5-M6-M20
Hjullaster, gravemaskin, dozer, gravelaster, dumper, veghøvel o.l.

18.02.2021

Grunnkurs i korndyrking – utsatt

Det har vært stor interesse for kornkursene, Det må dessverre utsettes pga Covid-19, men vi satser på nytt kurs i vinteren 2021-22

Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
ALT Installasjon
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger