Tror på endring i Mattilsynet


Publisert: 12.12.2019

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram denne uka. KPMG har i høst gransket Mattilsynets forvaltningspraksis, på oppdrag fra Landbruks- og Matdepartementet.

Rapporten kommer med alvorlige funn om Mattilsynets praksis.

Bondelaget er opptatt av å ha et velfungerende Mattilsyn som er rustet til å gjøre en god jobb.- Vi bønder er avhengig av at forbrukerne har tillit til måten vi produserer maten på. Da er det også viktig med tillit til de som skal kontrollere oss, sier Thorleif Müller.

Rapporten gir også konkrete konkrete anbefalinger for endring av Mattilsynet. -Vi har god dialog med Mattilsynet i Vestfold, sier Müller. – Noen av endringsforslagene snakket vi med Mattilsynet om allerede i mai. Jeg har tro på at disse endringene kan bedre tilliten til Mattilsynet.

Les mer om KPMG-rapporten hos Norges Bondelag

Etter møte mellom Vestfold Bondelag og Mattilsynet i mai, lagde vi denne artikkelen om rettigheter ved tilsyn:

Les om hva du som bonde har rett til når Mattilsynet kommer på uanmeldt tilsyn

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag