Tørke kan gi grovfôrmangel i deler av fylket


Publisert: 12.08.2022

Det meldes om sterkt reduserte avlinger i deler av Vestfold og Telemark. Vil du mangle fôr, eller har du halm, frøhøy eller gras «til overs»? Les mer om situasjonen her.

Utfordrende sesong i store deler av landet

Mye nedbør skaper store problemer for innhøstinga på Vestlandet og i Nord-Norge. Vi har sett bilder av gras som råtner på rot, og på enkelte steder har de knapt hatt en oppholdsdag i sommer. I våre områder er situasjonen det motsatte. Over hele fylket er det svært tørt nå. Det er store lokale variasjoner, men det ser ut til at områdene i midtre og øvre Telemark er hardes ramma.

Mye av kornet ser bra ut, selv om det også her er lokale variasjoner. For kornprodusentene er nok godt innhøstingsvær det viktigste nå. Bønder som dyrker poteter, grønnsaker, frukt eller bær har ofte mulighet for vanning. Her meldes det også om store variasjoner, og noen problemer med tilgang på nok vanningsvann.

For midtre og øvre Telemark er det spesielt grovfôrsituasjonen som bekymrer. Noen har fortsatt håp om en god 2. eller 3. slått, mens andre frykter fôrkrise. Uansett blir det svært reduserte grovfôravlinger, og lokallagsledere melder om at det i disse områdene er tørrere nå enn det var tørkesommeren 2018.

Vil du få mangel på grovfôr?

Selv om mange fortsatt har håp om mer avling, er det viktig å være realistisk og skaffe seg oversikt over egen situasjon. Det er ulike løsninger ved mangel på grovfôr, og en bør sette inn tiltak raskt. Noen vil velge å redusere dyretallet og produksjonen. Andre vil endre fôrplanen til bruk av mer kraftfôr tilpasset lite grovfôr. Uansett vil det være behov for noe grovfôr og det kan bli nødvendig å kjøpe inn halm, frøhøy eller gras fra andre områder. Vi oppfordrer dere som vil mangle grovfôr om å snakke med hverandre og dele erfaringer, og å ta kontakt med fôringsrådgivere og/eller regnskapsfører som kjenner din drift.

De som vil få behov for å kjøpe grovfôr i vinter, bør ta initiativ for å inngå avtaler. Det er nå høye presse og pakkekostnader, og man kan ikke forvente at kornbønder tar vare på halmen dersom de ikke vet at de har kjøpere til den.

Har du halm, frøhøy eller gras «til overs»?

Treskinga er nå i full gang i de tidlige områdene. Vi ønsker at de som tresker skal være klar over at det er tørke og kan bli grovfôrmangel i deler av fylket. I år vil det kanskje være muligheter til å få solgt halmen, enten direkte til husdyrbønder eller via entreprenører som presser og pakker for videresalg.

Formidling

I 2018 opprettet Felleskjøpet ei nettside for fôrformidling som fungerer fortsatt. Her kan det legges inn annonser for både «til slags» og «ønskes kjøpt». Sida krever innlogging på «Min gård» på Felleskjøpet. Trykk her for å gå til Felleskjøpets side for fôrformidling.

Det er også produsenter som annonserer på Finn.no eller bruker Facebook. Det er også en mulighet til å bruke nettverket dere har gjennom lokale Bondelag eller andre landbruksorganisasjoner. Se oversikt over lokallagslederne her.

Erstatningsordningen ved avlingssvikt

Reduserte avlinger på grunn av tørke koster, – enten i form av tapte inntekter, eller som økte utgifter til kjøp av fôr. Vi minner om ordningen «Erstatning for klimabetinget avlingssvikt». Husk å ta kontakt med landbrukskontoret umiddelbart ved mistanke om vesentlig avlingssvikt. Ifølge forskriften er det et vilkår for å kunne gi tilskudd ved produksjonssvikt at foretaket «uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå».

Les mer om ordningen her

Den menneskelige sida

Det har vært tøffe år i landbruket, med stort fokus på dårlig økonomi. Den enkelte har neppe merket årets jordbruksoppgjør på kontoen ennå, for  en ekstra utbetaling av tilskudd og strømstøtte fra 1. april kommer ikke før i september. Tørke og fôrmangel kan føre til ytterligere stress for den enkelte bonde. Vi oppfordrer alle til å snakke sammen, dele erfaringer og diskutere konkrete løsninger. Det hjelper at man ikke er aleine om situasjonen.

Vi minner også om «5 råd for god bondehelse» og NLR-HMS sitt tilbud om krisebistand

Mange har en god førsteslått
Mange har en god førsteslått
Kuer på tørt fjellbeite
Kuer på tørt fjellbeite

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag