Husk å melde fra umiddelbart hvis du mistenker fare for klimabetinget avlingssvikt


Publisert: 02.08.2022

Etter en vår og sommer med lite nedbør minner Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om meldekravet i ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt (tidl. tilskudd til avlingsskade). Ifølge forskriften er det et vilkår for å kunne gi tilskudd ved produksjonssvikt at foretaket «uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.»

Plante- og honningprodusenter som vurderer at ugunstige klimaforhold kan føre produksjonssvikt, bør umiddelbart melde fra til landbruksforvaltningen i kommunen. Ikke vent og se an, men sørg for å ha fylt meldeplikten.

Hvis et areal blir stående uhøstet, skal kommunen under enhver omstendighet gjennomføre stedlig kontroll. For at kommunen skal kunne gjøre det, må de bli informert om areal som blir stående uhøstet.

Les mer om “Erstatning klimabetinget avlingssvikt” hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag