Sorter og lever rundballeplasten!


Publisert: 05.12.2020

Den siste uka har det vært stor oppmerksomhet rundt funn av landbruksplast i norske elver. Dermed er det igjen aktuelt å minne alle bønder på hvor viktig det er å sortere og levere rundballeplast til godkjent mottak.

Oppfordring til andre bønder

Nestleder i Vestfold Bondelag, Silje Eckdahl, oppfordrer alle til å ha gode rutiner på egen gård. – Det går an å ha systemer og rutiner som fungerer, sier hun. – Det handler også om holdninger. Det er kjedelig å stoppe traktoren for å hente en liten flik eller “hale” med rundballeplast ved fôring i en travel hverdag. -Jeg føler på det selv, sier Eckdahl, men vi må bare skjerpe oss!

Silje Eckdahl

Det har blitt færre leveringspunkt, og færre aktører som henter plast direkte på gården. Dette er ingen unnskyldning, mener Silje Eckdahl, men det gjør at det er enda viktigere med god lagerplass hjemme på gården.

Fylkesstyrene i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag har styremøter neste uke. De skal da ta opp om det er mer vi kan gjøre for å motivere alle bønder til å passe på plasten sin, også alle de små bitene.

Se Norges Bondelags sak om landbruksplast

Se sak om leveringspunkt i Vestfold og Telemark

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag