Landbruksplast og næringsavfall


Publisert: 30.05.2020

Innledningsvis vil vi understreke at informasjonen i denne artikkelen er en statusrapport så langt redaksjonen har klart å finne ut av.

Finner du feil, mangler eller har supplerende opplysninger, så ta kontakt

Etter våronna når har Bondelaget fått flere henvendelser fra medlemmer som skal levere storsekk o.l. De opplever enten at de må kjøre langt, eller at de må betale der de tidligere kunne levere gratis. Flere etterlyser hvordan returordningen virker siden vi betaler avgift når plasten kjøpes.

Generelt kan vi si at plastmarkedet har blitt mer utfordrende de siste par åra. Samtidig er det mer fokus enn noen gang på plastsøppel. Styret i Vestfold Bondelag har diskutert problematikken flere ganger.

-Vi bønder må selvfølgelig rydde opp egen plast, sier Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold Bondelag. Det har blitt færre steder der man kan levere gratis. Tidligere var det til og med flere aktører som hentet plasten gratis på gårdene. -Vi merker på innsamlingsordningene at plastmarkedet har blitt vanskeligere de siste par åra, men det er viktig at det finnes leveringsmuligheter og at bøndene kjenner til og bruker disse, understreker Eckdahl.

Levering av landbruksplast

Landbruksplast skal egentlig kunne leveres gratis til anlegg som har avtale med Grønt Punkt.

Grønt Punkt Norge har  laget en landbruksbrosjyre som beskriver hvordan man behandler plasten.

Norges Bondelag lagde i 2019 en oversikt over alle leveringspunkter for landbruksplast i Norge. Bønder i Vestfold og Telemark kan levere landbruksplast til:

 • Grinda i Larvik (har ikke avtale med Grønt Punkt, men tar allikevel i mot gratis)
 • Taranrød (Rygg) i Tønsberg
 • RagnSells på Borgeskogen i Stokke
 • Lindum, RSD eller Norsk Gjenvinning i Drammen (De er lokalisert på samme sted)
 • Norsk Gjenvinning i Pasadalen i Porsgrunn
 • Bjorstaddalen Næring AS i Skien
 • IRMAT AS/Goasholtmyra Miljøpark i Notodden
 • Sunde Renovasjon og Gjennvinning på Akkerhaugen

De som har mye plast (eks rundballeplast) har ofte et system med leie av container og/eller avtale om henting.

Vi er kjent med følgende aktører som tilbyr dette og her finnes det sikkert flere aktører enn vi har oversikt over:

 • Franzefoss AS
 • XO Gjenvinning i Lier

Et tips her hvis dere har lang avstand til nærmeste leveringspunkt er at lokalt bondelag arrangerer egne plastinnsamlingsdager og avtaler med aktuell aktør om leie av container/henting av plasten. Les hvordan f.eks Lardal Bondelag gjorde det i 2017

Lardal Bondelag har arrangerte sosial plastinnsamling m kaffe, kake og tid til en hyggelig prat i flere år. Her i 2017.

 

Annet næringsavfall

Annet næringsavfall fra gårdsdriften leveres inn som ”næringsavfall” (ikke ”privat”) og følger like betalingssatser som annet avfall fra virksomheter. Her er det også mange ulike aktører:

 • Av Vesars gjenvinningsstasjoner i Vestfold er det kun Skoppum som tar imot næringsavfall.
 • Kastet i Sandefjord tar IKKE imot næringsavfall
 • Norsk Gjenvinning tar imot næringsavfall på Grinda i Larvik, og på Taranrød, men ikke i Holmestrand lenger.
 • RagnSells tar imot næringsavfall på Borgeskogen i Stokke.

Her mangler vi oversikt over Telemark, men anbefaler at du f.eks kontakter Norsk Gjenvinning sitt servicekontor, tlf 09700.

Flere andre aktører tilbyr container som de tømmer på bestilling og mot betaling.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag