Nyttig møte om korona og utenlandsk arbeidskraft


Publisert: 25.03.2020

Det er mange grøntprodusenter som i disse dager klør seg i hodet og vurderer om en skal tørre å satse på en arbeidsintensiv produksjon i år. Spørsmålene er mange rundt det å få tak i nok og kompetent arbeidskraft, og om det er forsvarlig økonomisk med den usikkerheten som nå er knyttet til både marked og arbeidskraft. Samtidig jobber Norges Bondelag og de andre næringsorganisasjonene nå intenst sammen med myndighetene for å finne gode løsninger som kan trygge den enkelte bonden slik at det også i år blir produsert så mye grønnsaker, potet, frukt og bær som vi kan i Norge.

Vestfold Bondelag inviterte mandag alle grøntprodusenter i Vestfold og Telemark til et telefonmøte for å informere om hva som gjøres og for å få inn viktige spørsmål og innspill som vi må løse nå. Det ble et nyttig møte.

Thorleif Müller

Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag deltar nå i ei arbeidsgruppe som bl.a kartlegger omfanget av og behovet for sesongarbeidere, samt behov for arbeidskraft med spesialkompetanse. Han fortalte fra gruppas arbeid og siste nytt om hva som har blitt gjort og hva som gjøres rundt arbeidskraftsituasjonen. Thorleif Müller var tydelig på at mange grøntprodusenter har hatt de samme utenlandske arbeiderne hos seg i årevis og at disse arbeiderne sitter på en en kjempekompetanse om drifta på akkurat den produksjonen og gården. Han hadde også stor forståelse for at mange føler på en forpliktelse som bonde og arbeidsgiver for å kunne tilby trofaste arbeidere jobben i år igjen. -Plan A er derfor for mange å gjøre hva man kan for å få den faste arbeidsstokken til Norge. Samtidig er det klart at vi i landbruket også skal bidra med å sysselsette nordmenn som nå er permitterte og som ønsker å jobbe i landbruket. Müller fortalte at han hadde snakket med landbruks- og matminister Olaug Bollestad på lørdag. -Hun ba oss så og plante for fullt, og ga lovnader om at myndighetene skal rydde opp i ettertid hvis vi pga mangel på arbeidskraft eller markedet ikke får høstet avlingene. Vi må derimot få noe mer konkret ut av myndighetene hva slags risikoavlastning de ser for seg. Det, i tillegg til å sikre tilgang på arbeidskraft og få på plass gode retningslinjer rundt smittevern og karantene for den arbeidskrafta som kommer er de tre viktigste tingene vi jobber med nå, sa Müller.  Han oppfordret videre til å følge med å Norges Bondelags samleside om koronasituasjonen og vår egen landbruksportal www.grontfagsenter.no.

Astrid Solberg

Organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg, koordinerer den nevnte arbeidsgruppa. Hun supplerte litt rundt betydningen av at vi har fått myndighetene til å definere matproduksjon som en av de samfunnskritiske faktorene i denne korona-situasjonen.

Både Solberg, Müller og Elin Røed, organisasjonssjef i Vestfold Bondelag fortalte om samarbeidet mellom NAV, Landbrukstjenestene og Norges Bondelag, både sentralt og her i Vestfold og Telemark rundt arbeidskraftformidling.

Norges Bondelag har heldigvis også dyktige folk som kan svare på veldig mange konkrete spørsmål som dukker opp hos den enkelte bonde. En av de som får veldig mange henvendelser om dagen er advokat Jan Bangen. Han innledet litt med å fortelle om en del juridiske avklaringer som stadig må gjøres i den situasjonen vi nå har havnet i. Senest dagen i forveien ble det offentliggjort at utenlandsk arbeidskraft med arbeids- og oppholdstillatelse i Norge kan få forlenget tillatelsen.

Jan Bangen

Bangen fortalte litt om status på det å få arbeidskraft inn i landet akkurat nå og understreket viktigheten av at de som kommer har nødvendige papirer i orden og at arbeidsgiver må sende et skriv som viser at de har en helt klar plan på karantene og smittevern. Han viste til at Norges Bondelag har laget en mal på et “brev fra arbeidsgiver” som bør fylles ut og at de har samlet noen tips til bønder som forsøker å få inn utenlandsk arbeidskraft nå

Etter innledningene ble det åpnet opp for spørsmål og innspill. Det ble uttrykt stor takk for arbeidet som gjøres og at informasjonen som gis er god. Samtidig viste innspillene at her er det fortsatt mye uløst som må tas tak i både av praktisk og juridisk art.

Et av innspillene vi brukte god tid på å diskutere var “frikort” fra dagpenger, noe også Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag spilte inn senere på dagen til  Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. «Frikortet» vil bety en mulighet for å tjene opp til en viss sum uten at det påvirker utbetaling av dagpenger. En presset økonomi i grøntnæringen og i landbruket gjør at produsentene vil ha problemer med å konkurrere om arbeidskraft på et høyere lønnsnivå enn det de har hatt i tidligere sesonger.

Det skjer stadig oppdateringer på området. Vi oppfordrer til å følge med på Norges Bondelags egne samleside om koronasituasjonen og artikkelen “Spørsmål og svar”, samt her på Grønt Fagsenter. For medlemmer er det også mulig å ta kontakt med fylkeskontoret (33 36 32 00) eller Jan Bangen og de andre hos Norges Bondelag (22 05 45 00) som nå er her for å hjelpe bønder som har spørsmål.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag