Trenger du arbeidskraft?


Publisert: 20.03.2020

Det er og vil bli et stort behov for arbeidskraft i landbruket nå når det blir vanskelig å bruke utenlandsk arbeidskraft. Samtidig er det mange som er permitterte og ønsker seg jobb. Det vil bli en stor jobb å formidle og koble kontakter. Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag har vært i kontakt med flere aktører som kan bidra.

NAV

Fra NAV har vi fått følgende informasjon:

Mannskap i beredskap

NAV Vestfold opplever nå en mengde permitteringer og sitter med et historisk antall mennesker registrert som arbeidsledige. Samtidig får vi også melding om at enkelte virksomheter har større behov for arbeidskraft, og som ønsker et antall mennesker som kan være i beredskap når det skulle knipe.

NAV har derfor startet en omfattende kartlegging av kompetanse, og vil fremover lage beredskapslister innenfor forskjellige yrker, også innenfor landbruket. Det vil være naturlig å finne beredskap innenfor våronn, innhøsting av bær og grønnsaker, og selvfølgelig annet forefallende arbeid. Har du behov for arbeidskraft fremover, kan du ta kontakt med en av personene som er listet opp nedenfor. Beskriv din situasjon og hva du har behov for, og sendt dette på e-post.

Distrikt Larvik: fred.gundersen@nav.no

Distrikt Sandefjord: svein.greger@nav.no

Distrikt Tønsberg: linnea.kristin.moe@nav.no

Distrikt Færder: tone.elise.olsen@nav.no

Distrikt Horten: ann-kristin.von.betzen@nav.no

Distrikt Holmestrand: siri.daae.solberg@nav.no

www.arbeidsplassen.no 

Dette er NAV sin offisielle portal for formidling av arbeidskraft. Den kan også med fordel brukes.

Vestfold Landbrukstjenester og Telemark Landbrukstjenester

Landbrukstjenestene har lang erfaring med formidling av arbeidskraft i landbruket. I Vestfold har de hatt god kontakt med grøntsektoren gjennom bl a gartnerlærlinger og høstelag. I Telemark har de menge medlemmer i fruktmiljøet. Ta kontakt om du trenger arbeidskraft eller vil tilby tjenester:

Vestfold: post@vlt.no Hjemmeside: www.vlt.no 

Telemark: www.landbrukstenester-telemark.no

Bondelagets rolle

Det vil dukke opp mange private initiativ på formidling av arbeidskraft i denne situasjonen. Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag er opptatt av at vi bruker disse eksisterende kanalene som har god kompetanse på området. Vi vil ta imot henvendelser og videreformidle disse til NAV og Landbrukstjenestene. Vi ønsker også at bønder som bruker disse kanalene gir oss tilbakemelding og hvordan det fungerer og hva som kan bli bedre. Vi vil holde kontakten med NAV og Landbrukstjenestene.

Medlemsmøte om utenlandsk arbeidskraft

Vi minner om møte mandag 23. mars kl 13.00. Dette blir på Skype. Du kan også delta via vanlig telefon. Det blir sendt ut informasjon om pålogging til de som melder seg på. Det blir mulighet til å få hjelp og dere kan teste på forhånd om oppkoblinga virker.

Skypemøte-om-korona-og-utenlandsk-arbeidskraft-23.mars_


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag