Medlemsmøte Stokke Bondelag på Borgen Mølle


Medlemsmøte Stokke BL, 3 mars kl. 19.00 på Borgen Mølle.

Vi begynner med omvisning i kraftforfabrikken og det nye kornmottaket.
Tema ellers
Anders Kristian Kjær: flytende Flex gjødsel.
Svein Bakken: soppsprøyting i hveite
Terje Rasmussen: nytt fra landbrukskontoret
Thor Anton Hansen: såkorn og gjødselsituasjon 2015
Bevertning.
Velkommen gamle og nye medlemmer.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag