Korona -info til ansatte


Publisert: 22.05.2020

På Mattilsynets hjemmeside kan vi lese følgende:

Arbeidstakerne er pålagt å følge smittevernstiltakene, som håndhygiene og avstand til andre mennesker. Som arbeidsgiver må du sørge for at de ansatte får nødvendig informasjon og opplæring. Hvis du har utenlandske ansatte, må opplæring må skje på et språk som de ansatte forstår. Benytt tolk ved behov. Fjerntolking er mulig. Du må dokumentere at opplæringen er gjennomført.

Du bør henge opp plakater med informasjon om hvordan smitte kan forebygges, ved alle håndvasker, i spiserom, garderober og øvrige fellesrom, i innkvarteringer og lignende. Hvis du har utenlandske arbeidere, bør plakatene være på flere språk.

Den nye smittevernveilederen for frukt, bær, grønnsaker og potet, kom sist uke. Vestfold Bondelag har diskutert den nye smittevernveilederen i styret. Selv om den er ganske konkret og ikke alt for lang har både styret og også enkeltmedlemmer etterspurt hvor man kan finne enkel og forståelig info i plakatform.

På Helsedirektoratets hjemmeside finner vi følgende:

Vaner som forebygger smitte

Plakaten “Vaner som forebygger smitte” er generell og fokuserer på håndvask/ hånddesinfeksjon og bruk av lommetørkle og hosteteknikk.

Plakaten kan lastes ned på mange ulike språk:

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk

Plakaten “Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk” finnes også på mange forskjellige språk og viser tiltakene som bidrar til å stoppe smitten.

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vask-hendene-hold-avstand-hold-deg-hjemme-om-du-er-syk

Anbefalte vaskerutiner for å hindre koronasmitte

Anbefalte vaskerutiner for å hindre koronasmitte kan henges opp på fellesarealer. Denne finnes foreløpig kun på norsk.

Koronaplakat til traktoren

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) HMS har laget Koronaplakater til traktoren som du finner ved å følge linken nedenfor.

https://hms.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/koronaplakat/

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget litt generell informasjon om koronavirus – både informasjonsark og videoer på ulike språk. Det materiellet finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Plakatene over er generell informasjon rundt korona, smittevern og tiltak. Det vil helt sikkert være behov for informasjon og plakater tilpasset din gård, produksjon og eventuelt husvær og fellesareal for dine arbeidere.

Send oss gjerne tips om annet informasjonsmateriell som du tror andre kan ha nytte av.

Kontakt oss


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag