Kampen mot hønsehirse fortsetter i Telemark


Publisert: 14.12.2019

Sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, arrangerte Telemark Bondelag på onsdag et møte om hønsehirse. Fokus for møtet var tiltak for å bremse utbredelsen av dette problematiske ugraset. På møtet deltok det representanter for Gjerpen og Solum Bondelag, representant for Korn- og frøutvalget i Telemark Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Skien kommune, Grenland landbrukskontor og Mesta.

Per Ivar Hanedalen fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells oppsummerte årets vekstsesong, og utfordringene med hønsehirse. En god vekstsesong for kulturplantene i 2019 har gjort problemet med hønsehirse mindre dette året. Hanedalen er klar på at fokus må være å bremse spredningen av hønsehirse. Ugraset har stor tilpasningsevne, og det vil i praksis være umulig å utrydde. Hanedalen viste til en rekke effektive tiltak som vil virke begrensende på spredningen av dette ugraset. Han trakk blant annet fram viktigheten av å reingjøre skurtreskere og rundballepresser mellom arbeid på ulike skifter.

Representantene for Skien kommune og Mesta orienterte om den jobben de har gjort i vekstsesongen med slåing av vegkanter, og hva de tenker for neste års sesong.

For neste års vekstsesong ble man enige i møtet om å intensivere informasjonsarbeidet for opplysning om hønsehirse, og om aktuelle tiltak for å hindre spredning av ugraset. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Telemark Bondelag vil bruke sine informasjonskanaler for spredning av informasjon. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells vil utarbeide kortfattet informasjon egnet for bl. a. nettsider. Det vil og bli vurdert å etablere et prosjekt for registrering av forekomster av hønsehirse utenfor dyrka mark (vegkanter, skråninger m.m..)

En god gjeng samlet hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark for å diskutere hønsehirsa

Fra venstre: Jon Søli, Jon Midtbø, Rita Regbo, Terje Sjøvaag, Marita Brun, Per Ivar Hanedalen, Juni Solstad Karlsen, Signe Ulse Navestad, Jon Magnus Hauen, Johan Martin Tovslid og Atle Minnesjord.

Norsk Landbruksrådgiving Viken har laget en plansje som viser hvordan hønsehirse ser ut på ulike stadier i vekstsesongen. De har også laget en “kokebok” Kontroll av hønsehirse hvor de har satt sammen hva vi nå vet om hvordan vi best mulig kan ta kontroll over hønsehirse på egen gård. Les mer her: Kokebok for kontroll av hønsehirse


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag