“Kokebok” for kontroll av hønsehirse


28.11.17. Hønsehirse dukker stadig opp nye steder og den ser ut til å trives særdeles godt her i Vestfold. For å unngå at den blir et stort problem på gården må man følge nøye med og sette inn tiltak tidlig slik at den ikke tar overhånd. Norsk Landbruksrådgiving Viken har laget en plansje som viser hvordan hønsehirse
ser ut på ulike stadier i vekstsesongen. De har også laget en “kokebok” Kontroll av hønsehirse hvor de har satt sammen hva vi nå vet om hvordan vi best mulig kan ta kontroll over hønsehirse på egen gård.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag