IN kan gi tilskudd til solceller på låvetaket


Publisert: 23.06.2020

Prosjekt “Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold”

Vi registrerer at det er stor interesse for å installere solcelleanlegg på låvetak. Vestfold Bondelag har gjennomført to prosjekt der vi har samlet erfaringer fra fem gårdsbruk og pekt på utfordringer som kan være til hinder for at solstrøm blir utnyttet.

Her kan du se artikkel og link til rapporten fra prosjektet

Denne rapporten inneholder også gode tips til deg som vil be om pristilbud, og hvordan du kan estimere lønnsomheten i anlegget.

Tilskudd til anlegg

Oppsummert viser erfaringer at et solcelleanlegg kan være lønnsomt dersom du trenger strømmen i drifta. Tilskudd er også avgjørende for lønnsomheten i mange tilfeller.

Nå har Innovasjon Norge åpnet for å gi tilskudd til solceller på gårdsbruk. Det er under ordningen “Fornybar energi i landbruket” der det kan gis tilskudd til “Gårdsvarmeanlegg inkl varmegjenvinning og solenergi”. Det er en forutsetning at strømproduksjonen brukes på landbrukseiendommen og at anlegget har tilstrekkelig lønnsomhet.

Les mer hos Innovasjon Norge 

Solceller på gårdsbruk i Tjølling
Solceller på gårdsbruk i Tjølling

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag