Nyttig kunnskap om solstrøm fra gårdsbruk


Publisert: 01.03.2020

På Partnerskapskonferansen i 2015 ble visjonen «solceller på alle låvetak» unnfanget.

Etter dette har Vestfold Bondelag jobbet systematisk med å finne ut om dette er praktisk mulig og økonomisk lønnsomt. Landbruket trengte mer kunnskap, og i 2017 gjennomførte vi fase I av prosjektet «Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold». Konklusjonen her var at det er stort potensial for solceller på gårdsbruk i Vestfold, men at det stort sett ikke er økonomisk lønnsomt uten støtte. Lønnsomheten er helt avhengig av at bonden har et forbruk av strøm som samsvarer med produksjonen. Dette gjør det uaktuelt for korntørker, men kan for eksempel være egnet for gårdsbruk med kjøleanlegg for bær og grønnsaker.

I 2018 og 2019 har Vestfold Bondelag gjennomført fase II av prosjektet. Dette er gjort i samarbeid med Vestfold klima- og energiforum. Vi har funnet fram til fem gårdsbruk som hadde investert eller ville investere i solcelleanlegg på egen gård. Det ble inngått avtaler med disse, og prosjektleder Simen Bergan har fulgt bøndene i de ulike fasene av investeringen. På alle referanseanleggene er det vurdert kostnad og nytte med å i tillegg investere i batterikapasitet for å forskyve forbruket i forhold til produksjonen. Erfaringene fra disse anleggene, både praktisk og økonomisk, vil være til stor nytte for bønder eller andre små og mellomstore bedrifter som vurderer å investere i solcelleanlegg.

Nå er rapporten klar og den er en viktig del av avslutningen på fase II av prosjektet «Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold». I tillegg til å gi nyttig kunnskap (blant annet en sjekkliste på hva man må huske på i kontakt med ulike leverandører), viser rapporten at bønder i Vestfold vil delta i det grønne skiftet og være en del av klimaløsningen! Som motivasjonsfaktor er det tydelig at både klimaengasjement, og teknologisk nysgjerrighet, er vel så viktig som økonomi.

Last ned og les rapporten “Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold Rapport Fase II” her

– Vestfold Bondelag vil vise at landbruket er en del av klimaløsningen. Da er det godt å merke at vi har fylkespolitikere som heier på oss. Vestfold Fylkeskommune har bevilget prosjektmidler, og dette har vært utløsende for gjennomføringen. I tillegg ser vi at fire av de fem referansebøndene har fått støtte til investeringen fra Fylkeskommunens klimamidler. Med dagens lønnsomhet har dette vært utløsende, sier Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag.

Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag

Hun vil også, på vegne av Vestfold Bondelag, takke de fem bøndene som har deltatt i prosjektet. -De har vært villige til å dele sine opplysninger om forbruk og økonomi, samt delt sine erfaringer på godt og vondt. Det er nettopp slik åpenhet som gjør at ny teknologi og nye løsninger kan spre seg
raskt i næringa, sier Røed og retter også en spesiell takk til Vestfold klima- og energiforum og Vestfold Fylkeskommune for godt samarbeid!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag