Grågjess spiser opp avlingene, men kan nå jaktes på


Publisert: 29.07.2022

Utfordringer med grågås i Melsomvik

NRK Vestfold og Telemark meldte i går om Mikael Wabø, forpakter i Melsomvik, som fortvilte over at flere hundre gjess forsyner seg grovt av åkerbønnene hans. Les saken her

Tidligere jaktstart på grågås i deler av Vestfold og Telemark i 2022

Denne uken kunngjorde Statsforvalteren i Vestfold og Telemark at de har fastsatt forskrift som utvider jakttiden for grågås fra og med 26. juli til og med 9. august 2022, for deler av Vestfold og Telemark fylke.

Statsforvalteren finner det biologisk forsvarlig og forvaltningsmessig riktig å videreføre tidlig jaktstart på grågås.

Jakten kan bare utøves på dyrka mark. Dette retter uttaket av gås mot fugl som gjør skade på landbruksinteresser, og unngår mulige arealbruksinteresser i den utvidete jakttiden. Fuglene får dermed tilgang på mye jaktfrie områder hvor de kan være i fred uten å skade på dyrket mark. 

Hele forskriften, både området det gjelder og detaljer i jakten, kan du lese her

Minner om gåseprosjekt i Tønsbergområdet

Grunneiere har i mange år hatt utfordringer med gås i Tønsberg kommune. Vi har hatt god dialog rundt flere tiltak, men ser at bestanden nå bør reduseres for å begrense skadene gjessene påfører landbruket.

Vi minner derfor om at Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Bondelag nå har tatt initiativet til et prosjekt hvor dette skal nås gjennom to tiltak:

  • En mer effektiv gåsejakt
  • Organisering av skremming og skadefelling utenom ordinær jakttid.

For å lykkes er vi avhengig av et godt samarbeid mellom grunneiere og lokale jegere og at vi klarer å organisere og gjennomføre jakta etter gitte prinsipper over store nok områder.

Vi er så heldige å ha med oss Rune Kragebøl og Ove Martin Gundersen i prosjektet, som har vært omtalt tidligere her på Grønt Fagsenter. Les om gåseprosjektet her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag