Vil du bidra til mer effektiv gåsejakt og organisert skremming i Tønsberg?


Publisert: 21.06.2022

Grunneiere har i mange år hatt utfordringer med gås i Tønsberg kommune. Vi har hatt god dialog rundt flere tiltak, men ser at bestanden nå bør reduseres for å begrense skadene gjessene påfører landbruket.

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Bondelag har nå tatt initiativet til et prosjekt hvor dette skal nås gjennom to tiltak:

  • En mer effektiv gåsejakt
  • Organisering av skremming og skadefelling utenom ordinær jakttid.

For å lykkes er vi avhengig av et godt samarbeid mellom grunneiere og lokale jegere og at vi klarer å organisere og gjennomføre jakta etter gitte prinsipper over store nok områder.

Vi er så heldige å ha med oss Rune Kragebøl og Ove Martin Gundersen i prosjektet. Begge har lang erfaring innen jakt og jaktinstruksjon;

Kontaktpersoner hos prosjekteier:

Tønsberg kommune v/ Hans Ivar Nesse, 98656612/ hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no

Vestfold og Telemark Bondelag v/ Amund Kind, 33363200/92419910/ amund.kind@bondelaget.no

 

Last ned informasjonsbrosjyren her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag