God treskerreingjøring reduserer faren for spredning av hønsehirse og floghavre


Hønsehirse er i stor spredning i Vestfold og en viktig spredevei er treskere. God og riktig reingjøring av treskeren vil bidra til å redusere spredingen av hønsehirse, floghavre og andre ugras.
Sted: Jon Petter Helgestad, Helgestad gård, Sørbyveien 5, Holmestrand

Program
Informasjon om tiltak mot hønsehirse, Ingvild Evju, NLR Viken
Reingjøring av tresker ved Ragnar Lensberg
Beskyttelse mot støv ved HMS rådgiver Aslaug Øverland, NLR HMS
Enkel bevertning


Vestfold Frøavlerlag, NLR Viken, Såkornkontraktdyrkerlaget og Fylkesmannen i Vestfold samarbeider om tiltak for å begrense spredningen av hønsehirse. Vestfold Frøavlerlag har fått støtte gjennom BU-midler fra Fylkesmannen for å utarbeide en veiledning i treskerreingjøring. De har ogs tatt initiativ til denne samlingen for å lære hvordan en går fram for å få en godt reingjort tresker, i samarbeid med NLR Viken, som en oppstart på denne veiledningen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag