Gaute Lenvik blir ny administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke


Publisert: 10.03.2021

Gaute Lenvik kommer nå fra stillingen som administrerende direktør i Veterinærinstituttet, men mange kjenner han fra da han var adm dir i NHO Mat og drikke.

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. De legger til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv. Hvem som leder Norsk Landbrukssamvirke er derfor av betydning for norske bønder. Gaute Lenvik overtar innen 1. juni

Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke

Litt mimring

I 2015 var Gaute Lenvik en av foredragsholderne på et stormøte som Vestfold Bondelag arrangerte på Gjennestad. Vi oppfordrer dere til å se på artikkelen under og mimre tilbake til da vil kunne stappe fullt av folk i gymsalen.

Se fra matpolitisk møte med stort engasjement i 2015

Fra møte om landbrukspolitikk i 2015. Gaute Lenvik på første rad var en av innlederne
Fra møte om landbrukspolitikk i 2015. Gaute Lenvik på første rad var en av innlederne

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag