Stort engasjement og fullt hus på matpolitisk møte


27.02.15. -Ring minister Helgesen med en gang og fortell han hvor viktig tollvernet er for Vestfold og norsk matproduksjon, Rune Hogsnes! Både innledere og en fullsatt sal ga Høyres fylkesordførerkandidat og de andre fylkespolitikerne klar beskjed om hvor essensielt importvernet er for at vi skal ha matproduksjon og beholde den store verdiskapinga fra landbruk og matindustri i Vestfold, da Vestfold Bondelag onsdag
kveld inviterte til matpolitisk møte på Gjennestad. 


Vestfold Bondelag har det siste året hatt stort fokus på verdiskaping fra jord til bord i Vestfold. I går kveld ble dette fulgt opp under årets matpolitiske møte i gymsalen på Gjennestad.

Hans Edvard Torp ønsker velkommen til fullsatt matpolitisk møte på Gjennestad gartnerskole

-Det er en sann glede å se så mange her! En fornøyd fylkesleder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, kunne ønske velkommen til rundt 140 landbruks-, mat- og næringsinteresserte.

Administrerende direktør i NHO Mat og Landbruk, Gaute Lenvik (bildet) var krystallklar på at verdikjeden for landbasert matproduksjon er avhengig av at råvarene produseres i Norge. Hele verdikjeden, med over 50 000 arbeidsplasser bare i matindustrien, er også avhengig av et godt tollvern. Lenvik innrømmet at det er ulike syn på toll i NHO, men at det er stor forståelse for at egen matproduksjon er så viktig at man må la ideologiske
argumenter vike for å sikre fortsatt matproduksjon i Norge.

Lenvik presenterte tall som viser hvor stor verdiskaping den landbaserte matproduksjonen står for og var optimistisk på vegne av skogbruk, landbruk og havnæringa. – Disse næringene står for grønn bioøkonomi, som er framtida!

Last ned Gaute Lenviks presentasjon her

Per Skorge generalsekretær i Norges Bondelag

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, pekte på at norsk matproduksjon i tillegg til å stå for stor verdiskaping i kroner og øre leverer levende bygder, kulturlandskap og trygg mat. For Norges Bondelag er det viktig å holde fokus på hva som skal til for å nå målet om økt norsk matproduksjon.

Skorge trakk fram tre hovedføtter som norsk landbruk står på; et velfungerende tollvern, en politikk som støtter opp om selveide bønder og nok budsjettstøtte og kom med klare utfordringer til fylkespolitikerne som slapp til etter pausen. Er det politisk vilje til taktskiftet som må til for å øke norsk matproduksjon?

Per Skorges presentasjon Økt norsk matproduksjon – hva skal til?

Elin Røed org sjef i  Vestfold Bondelag presenterte hovedtrekkene fra verdiskapingsrapporten

I fjor høst ble rapporten “Verdiskaping fra jord til bord-om landbruk og matindustri i Vestfold” utarbeidet på vegne av Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og småbrukarlag, LO Vestfold, NHO Vestfold, samt Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold. Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag (bildet) presenterte hovedtrekkene fra rapporten.

Les mer om hovedtrekkene fra Verdiskaping fra jord til bord i Vestfold

Hans Huseby ledet paneldebatten med fylkespolitikere

Et politikerpanel med flere av fylkets listetopper slapp til etter pause, f.v. Rune Hogsnes (H), Arve Høiberg (AP), Hans Hilding Hønsvall (KrF), Thorvald Hillestad (SP) og Dag N. Kristoffersen (V). FrP måtte dessverre melde avbud. Møteleder Hans Huseby utfordret politikerne på hva deres parti vil gjøre for å øke verdiskapinga fra jord til bord i Vestfold.

Ellen Flø Skagen infosjef i Nortura

-Jeg har vel knapt nok i hele min politiske karriere opplevd maken til engasjement og oppmøte på et slikt åpent møte, sa Hans Hilding Hønsvall (KrF) da han slapp til. Arrangørene var også veldig godt fornøyd med at rundt 140 personer hadde møtt fram og mange av de fremmøtte benyttet anledningen til å stille spørsmål til innledere og politikere. Her er det Ellen Flø Skagen, infosjef i Nortura, som understrekte
den gjensidige avhengigheten det er mellom matprodusentene og matindustrien. Hun viste til verdiskapingen som skjer hos Nortura og fokuset på trygg mat. Hun avsluttet med å spørre hvem som kan ha god samvittighet til å harryhandle i Sverige etter alle de gode innleggene!

Vidar P Andresen leder i Jordvern Vestfold

Jordvern var et av temaene mange av fylkespolitikerne trakk fram som et viktig ansvarsområde for regionale og lokale politikere. Bygger vi ned matjorda ødelegger vi grunnlaget for matproduksjon og den store verdiskapingen. Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen, gledet seg til å lese partiprogrammene til alle partiene etter å ha hørt alle partier forsvare jordvern, men understreket at det ikke er gode ord, men gode vedtak som gjelder for å unngå
nedbygging av matjord.

Møteleder Hans Huseby syntes fylkespolitikerne var vel beskjedne på egne vegne og ga de en klar utfordring mot slutten. Ta opp telefonen og ring til deres kontakter på Stortinget! De skal vite at importvern og gode rammevilkår for matproduksjon er veldig viktig for oss i Vestfold!

Det var det full støtte for i salen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag