Familiebedrift får 100 000 kroner i auka avgifter på diesel


28.12.13. Når avgiftene på anleggsdiesel aukar 81 øre per liter påfører det familiebedrifta til Agnar og Jørgen Kjølsrød rundt 100 000 kroner i auka avgifter. Avgiftsveksten er på nær 50 prosent frå dagens nivå og er større enn den samla avgiftsauken dei tolv føregåande åra. Det viser tal frå Norsk Petroleumsinstitutt. Avgiftsauken er eit resultat av budsjettforliket mellom Frp, Høgre,
Venstre og KrF og vil samla gi staten over ein milliard kroner i auka inntekter.

Mer hos Norsk LandbrukALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag