Endringer i Jordloven gir strengere krav til jordleieavtaler


Publisert: 24.11.2013

Fylkesmannen i Vestfold presiserer at avtaler gjort før 1. juli 2009 løper slik de er inngått. For alle avtaler gjort etter 1. juli 2009 (både fornyelse av eksisterende avtaler og nye avtaler) gjelder de nye reglene.
 
Endringene har medført at Norges Bondelag har laget en ny standardavtale for jordleie, som medlemmer kan bestille gratis her.
 
Statens landbruksforvaltning har samlet leieprisene i 2013 på linken her. https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/jordleiepriser/jordleieundersokelsen-2013-stabile-jordleiepriser. Dette er sikkert nyttig informasjon for de som skal skrive leiekontrakt.
 
For ytterligere informasjon anbefales det å ta kontakt med kommunen eller se Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-3/2009.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag