Bonden trenger inntekt på nivå med andre


Publisert: 03.10.2022

I dag leverte Inntektsutvalget sin rapport om hvordan bondens inntekt kan måles på nivå. Dessverre svarer de ikke godt nok, og det politiske arbeidet for et inntektsmål og opptrappingsplan er viktigere enn noen gang. Beredskap og en løpende matproduksjon forutsetter at bonden har en inntekt på nivå med lønnsmottakere

Bakgrunn

Inntektsutvalget (Grytten-utvalget) har levert sin rapport om hvordan inntekta i jordbruket kan måles. Ekspertutvalget ble satt ned 13.august 2021 av Solberg-regjeringen, og er ledet av Ola Grytten (Norges Handelshøgskole) og har 9 medlemmer som er personlig oppnevnt. Norges Bondelag har ikke sittet i utvalget. Utvalget har vurdert grunnlag og forutsetninger for å sammenlikne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere. Det har gjennomgått hvordan inntektsmålet har vært over tid, og sett på ulike måter å måle inntekt på – eller enkelt sagt: «Finne ut hva bonden tjener».

Vi trenger å vite hva en bonde tjener

Utvalget er tydelige på at selvstendig næringsdrivendes inntekt er noen helt annet enn lønnsinntekt, og at dette egentlig ikke kan sammenlignes. Når de likevel gjør dette, er det fordi det er politisk bestemt og det var en del av mandatet.

– Det er viktig å kunne sammenligne inntektene i landbruket med hva andre folk tjener, sier Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag. – Vi er ei politisk næring, og mange av rammebetingelsene bestemmes politisk. Stortinget har vedtatt et mål om at bondens inntekt skal opp på nivå med andre, og bondens alternativ er ofte å bli lønnsmottaker.

Utvalget foreslår å gjøre flere av endringer i Totalkalkylen som Bondelaget har bedt om. De vil nå regne med kostander til jordleie og kvoteleie. Andre endringer skal gjøre det lettere for bøndene å kjenne seg igjen i materialet. Dette kaller de en «Modifisert Totalkalkyle».

Arbeid og egenkapital må skilles

Utvalget mener inntekten til alle selvstendig næringsdrivende kommer fra både arbeid og egenkapital, og at dette ikke kan skilles. De forslår å endre begrepet «vederlag til arbeid og egenkapital» til «resultat før skatt». Ola Grytten sa også på pressekonferansen at det ikke er nok inntekt i jordbruket til å dekke begge deler.

– Jeg er skuffa over at utvalget ikke har noe forslag til hvordan en avkastning på egenkapitalen kan synliggjøres i landbruket, sier Silje Eckdahl. – Dette er nødvendig hvis vi skal kunne sammenlignes med lønnsmottakere. Bønder og deres familier har mye egenkapital bundet til drifta. Dette er på et helt annet nivå i landbruket enn i de fleste andre enkeltpersonsforetak.

Måling på nivå

Utvalget har et forslag til å måle inntektene på nivå ved å bruke variasjonen i skattedata. Kort sagt sier utvalget at Totalkalkylen kan brukes til nivåberegning dersom vi fjerner en del av bøndene, – de som har lavest inntekt og ikke utnytter inntektsmulighetene. Utvalget foreslår en metode, og så blir det et politisk valg hvordan denne skal brukes.

– Jeg er svært skeptisk til at de kun vil regne på den andelen av bøndene som tjener bra, sier Eckdahl. – Det er mange grunner til lav inntekt på en enkelt gård. Gryttenutvalget viser til at noen bønder ikke utnytte mulighetene. Vi må se nøyere på begrunnelsene, men allerede nå vil jeg peke på bønder som akkurat har kjøpt gård eller gjort store investeringer også har lave inntekter. De sliter med å gå i overskudd.

Utvalget kaller metoden for «hybridmodellen».

Høring i Bondelaget

Rapporten er en NOU (Norges Offentlige Utredninger) og har en høringsfrist på tre måneder.

Nå skal vi lese og sette oss inn i hva utvalget foreslår, understreker Silje Eckdahl. – Vi i fylkeslaget skal behandle et høringssvar til Norges Bondelag. Rapporten fra Grytten-utvalget vil bli et viktig tema på de lokale årsmøtet som gjennomføres i hele fylket nå i oktober. Vi vil høre hva medlemmer og lokallag mener!

Lokallaga i Vestfold og Telemark Bondelag vil få mulighet til å komme med skriftlige innspill til fylkeslaget. Rapporten fra Inntektsutvalget vil også bli tema å ledermøte i november.

Mer informasjon:

Norges Bondelag har laget en samleside for alle artikler om inntektsløftet

Her kan du laste ned hele rapporten

Vi vil også legge mer informasjon her på www.grontfagsenter.no

Nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Silje Eckdahl, ønsker innspill fra medlemmer og lokallag
Nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Silje Eckdahl, ønsker innspill fra medlemmer og lokallag

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag