Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
ALT Installasjon
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Moskvil korn- og frørenseri
Saga Regnskap Larvik as
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Duett - smarte løsninger
ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Siste saker
12.07.2021

Mer aktiv forvaltning av gåsa

Bestanden av grågås er rekordhøy. Ei enkelt grågås kan spise opp til én kilo gras om dagen. For en grønnsaksprodusent kan det være kritisk hvis en flokk lander i åkeren. Det viktigste tiltaket for å redusere beiteskadene er å redusere grågåsbestanden, sier Norges Bondelag. Hvordan? Gjennom bedre organisert jakt.

10.07.2021

Ny sesongkalender for grønt

Å kjøpa norske sesongprodukt er berekraftig og du får produkt som er ferske og har god smak. Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har nå fornya kalenderen som skal hjelpa deg å finna norske sesongprodukt av frukt, bær, grønsaker og potet.

09.07.2021

Unødvendig forsøk på å skape splid

Det svært uheldig at det forsøkes å skape et motsetningsforhold mellom hensynet til landbruk og matproduksjon, og hensynet til forvaltningen av villreinstammen, skriver Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag i et debattinnlegg i Nationen

08.07.2021

Følg med, skogeiere!

Mengden granbarkbiller i skogene i Vestfold og Telemark er nå høyere enn på mange år. Statsforvalteren, kommunene og skognæringa er bekymret for at vi kan få et utbrudd hvor billene dreper frisk granskog. Nå ber de skogeierne gå ut og skaffe seg oversikt over situasjonen i egen skog. Les mer hos Viken Skog

07.07.2021

Gjeninnført portforbud for fjørfe ++

Mattilsynet har gjeninnført “portforbud” for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap i flere kommuner i Vestfold og Telemark og Viken etter ny påvisning av høypatogen fugleinfluensa. Kravet om obligatorisk registrering av hobbyfjørfehold i disse kommunene er også gjeninnført. Les mer hos Mattilsynet

07.07.2021

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet bidrar til å gjøre gården til et trygt sted å bo og en sikker arbeidsplass for deg som bonde. Det er helse, miljø og sikkerhet i praksis.

Søk i vårt store arkiv.