Bondelaget møtte Arbeiderpartiet


Publisert: 10.09.2020

Fylkesleder Truls Vasvik og stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svendsrud og Dag-Terje Andersen møtte Bondelaget på Gjennestad for en god prat om landbruket.

Viktig med god dialog

Bondelaget prøver å ha god dialog med alle partier. -Arbeiderpartiet har alltid stilt velvillig opp på møter med oss, sier Thorleif Müller i Vestfold Bondelag. Denne fredagen møtte Bondelaget sentrale AP-politikere på Bondelagets møterom på Gjennestad. Til sted var:
Fra Arbeiderpartiet:

 • Maria Aasen-Svendsrud, stortingsrepresentant
 • Dag-Terje Andersen, stortingsrepresentant
 • Truls Vasvik, fylkesleder i Vestfold og Telemark Arbeiderparti

Fra Bondelaget:

 • Thorleif Müller, leder i Vestfold
 • Aslak Snarteland, leder i Telemark
 • Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold
 • Hege Gonsholt, nestleder i Telemark
 • Elin Røed, fylkeskontoret

Litt om landbruket i det nye fylket

Deltagerne på møtet kjenner landbruket godt. Bondelaget valgte å legge vekt på et par typiske trekk for hvert av de gamle fylkene.

Silje Eckdahl la vekt på at næringsmiddelindustrien er viktige industriarbeidsplasser som er gjensidig avhengig av landbruket. Dette håper vi politikere fra «gamle» Telemark legger merke til.

Hege Gonsholt viste fram et kart over det nye fylket. Mye av arealene er kun egnet til gras og beite. Kua, geita og sauen henter mye fôrressurser i utmarka.

Det var god stemning og engasjerte diskusjoner
Det var god stemning og engasjerte diskusjoner

Arbeidskraft

Landbrukets avhengighet av utenlandsk sesongarbeidskraft er et tema som engasjerer. Thorleif Müller fortalte om årets vekstsesong, og om møtet Vestfold Bondelag har hatt med Fellesforbundet. Bondelaget ønsker at bonden skal være en god arbeidsgiver og at alle avtaler og regler blir fulgt. Arbeiderpartiet kom med gode råd til hvordan vi kan jobbe videre for å hindre brudd på regelverket og øke seriøsiteten i bransjen. -Dette er noe Vestfold Bondelag har jobbet mye med tidligere, da vi fikk allmenngjort tariffen, og da det var behov for å bedre boforhold på gårdene, sa Müller. – Nå har vi tatt opp igjen samarbeidet med Fellesforbundet.

Klima

Aslak Snarteland innledet til en diskusjon om landbruk og klima. Her har det skjedd og skjer mye:

 • I juni 2019 inngikk landbruket en klimaavtale med regjeringen om en klimagassreduksjon på 5 mill tonn CO2-ekvivalenter innen 2030
 • I mars 2020 ble Landbrukets Klimaplan vedtatt. Den er en plan for konkrete tiltak for å oppnå måla.
 • Våren 2020 ble den faglige rapporten Klimakur 2030 sendt på høring. Her er Bondelagets høringssvar
 • Regjeringen skriver nå på Klimamelding som skal legges fram for Stortinget i høst
 • Stortingets klimamelding blir endelig vedtatt av Stortinget våren 2021

Hva som blir stående om landbruket i den endelige klimameldinga er selvfølgelig viktig for Bondelaget. – I vår klimaplan har vi vist at vi kan oppfylle våre forpliktelser om kutt i klimagasser, uten å redusere kjøttproduksjonen, sa Aslak Snarteland, – Kjøtt produsert på norske ressurser må fortsatt være en naturlig del av norsk matproduksjon.

Arbeiderpartiet fikk med seg hvert sitt eksemplar av Landbrukets Klimaplan, og lovet at de skulle se på innholdet i den.

Valgkamp

På tampen ble det avklart at det i Stortingsvalget 2021 blir valgkamp i hvert av de gamle fylkene. Vestfold og Telemark stiller med hver sine lister til valget.

Vi mimret litt om valgkampen i 2017:

Se NRK-innslag her (sak 6 og 7 i nyhetssendinga)

Se valgkamparrangement i Vestfold 2017

Se valgkamparrangement i Telemark 2017


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag