Tok landbrukspolitikken til nye høyder


24.08.17 -Vi skal løfte landbrukspolitikken – skikkelig høyt, sa Thorleif Müller til listetoppene fra Vestfold da han ønsket dem velkommen til flytur over Vestfold med Dakotaen. Målet var å vise fram det flotte landbruket og hvor variert det er, også i Vestfold. Mange ble overrasket hvor mye skog og utmark vi har. Etter lunsj var det politisk debatt som fikk fram forskjellen på partienens landbrukspolitikk. De var også svært uenige om hvor uenige de er!

Se TV- innslag på NRK Østafjells

Trykk les mer for å se bilder og omtale av flyturen og debatten.

 


Det var plass til alle listetoppene, ytterligere noen politikere og en håndfull bønder da Vestfold Bondelag startet onsdagens valgkamparrangement med en flott flytur over Vestfold i Dakotaen.

God utsikt over Slagendalen og TønsbergHer er vi over Slagendalen med utsikt mot Tønsberg og Nøtterøy. Fra ca 300 meters høyde fikk vi god oversikt…

Dakota Valg 2017 Dag T Andersen og Maria Aa Svensrud diskuterer Landbruksbingo m Thorleif Muller… men også muligheten til å se overraskende mange detaljer fra landbruket i Vestfold. Alle politikerne ble derfor utstyrt med hver sin Landbruksbingo og gitt beskjed om at det vanket god premie til de som først fylte ut en rad, rekke eller diagonal, samt hele brettet! Det skulle ikke mer til for å vekke konkurranseinstinktet hos politikerne som tydeligvis er i kampmodus om dagen. Her er det AP duoen Maria Aasen Svensrud og Dag Terje Andersen som ivrig fyller ut etterhvert som
de ser ting på bakken. Fylkesleder Thorleif Müller passet på å komme med noen innsmett om landbrukspolitikk og passet på at det ikke ble jukset!

Dakota Valg 2017 Lene W Halle Bingo i LandbruksbingoBingo! Det var derimot Høyres Lene Westgård Halle som først fikk fylt ut en sammenhengende diagonal og vant første del av bingoen.

Dakota Valg 2017 Kathrine Kleveland forsøker å se egen gård LandbruksbingoKathrine Kleveland (SP) vant ikke bingoen, men deppet ikke av den grunn. Hun fikk et glimt av egen gård i Holmestrand og slo dessuten fast; -Det er viktigere å vinne valget i september enn landbruksbingoen deres!

Etter å ha sett flott matjord langs byene svingte vi nordover på vestsiden av Farris. Det blir fort mye skog i Vestfold ogsåEtter å ha passert Brunlanes og sett flott matjord langs kysten og byene i Vestfold svingte vi nordover på vestsiden av Farris. Da gikk det opp for alle om bord at det er ikke like stort press på arealene i hele Vestfold! Det er mye skog og utmark i Vestfold også.

AP manglet bare en melkebil på å fylle hele bingobrettet og vant på detVel nede på jorda igjen fortsatte valgkamparrangementet på Sandefjord Motorhotell. Der ble det premieutdeling. Den nevnte duoen fra Arbeiderpartiet manglet bare en melkebil på å fylle hele brettet og vant med det del to av bingoen. -Vi er tross alt i et fylke som produserer mye volummat, understreket Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag og overrakte premien; en stor pose med wienerpølser fra Nortura.

Dakota Valg 2017 Elin presenterer verdiskapingsrapportenFør førstekandidatene slapp til i landbruksdebatt kunne org.sjef Elin Røed orientere fra en sylfersk verdiskapingsrapport fra AgriAnalyse som viser at det skapes store verdier i Vestfoldlandbruket og tilhørende industri. Verdiskapingsrapport Vestfold 2017-Kortversjon kan lastes ned her og vil bli presentert grundigere i en egen sak senere.

Ble ikke enige om hvor uenige de er

Landbruksdebatten fikk tydelig fram skillelinjene F.v Lars Egeland (SV), Dag Terje Andersen (AP), Harald Moskvil (MDG), Kathrine Kleveland (SP), Anders Tyvand (KrF), Carl-Erik Grimstad (V), Kårstein Eidem Løvaas (H) og Morten Stordalen (FrP) fikk deretter noen minutter hver til å forklare hva deres parti mener om importvernet, konsesjonsloven og inntektsmålet til bøndene før debatten startet.

Partiene var ikke enige om hvor ueninge de er. Opposisjonen og KrF mente det er store skiller i landbrukspolitikken, mens  Venstre, Høyre og FrP mente at forskjellene er små. -Forskjellen kan synes liten nettopp fordi dere ikke har fått gjennomført alle de endringsforslagene dere har kommet med de siste 4 årene, repliserer Anders Tyvand (KrF) på bildet over.

Morten Stordalen vil åpne opp for mer importDe aller fleste partiene ga uttrykk for at importvernet er viktig for norsk landbruk, men Morten Stordalen (FrP) ønsker mer mangfold for forbruker og legge til rette for mer import av mat.

På direkte spørsmål om hva Høyre egentlig vil med konsesjonsloven, i partiprogrammet står det “modernisere konsesjonsloven”, var Eidem Løvaas klar; Vi ønsker på sikt å gjøre endringer som avvikler dagens konsesjonslov. Samtidig ga han uttrykk for at de forholder seg til Stortingets flertall og den nylig vedtatte jordbruksmeldinga.

Bondens inntekt er et viktig virkemiddel for å nå de landbrukspolitiske målene. I debatten om inntektsveksten skal måles i kroner eller prosent, ble det god temperatur. Sentrumspartiene hadde fortsatt svært ulik oppfatning av hvem som reddet hvem i årets jordbruksoppgjør.

Her kan du lese mer om partienes standpunkt i viktige landbrukssaker.

Vestfold Bondelag er takknemlig for at alle førstelistekandidatene stilteVestfold Bondelag takker alle partier for en god debatt og er svært fornøyd med at alle førstekandidatene stilte. Uansett valgresultat er vi innstilt på godt samarbeid med Vestfoldbenken og håper alle partier vil jobbe for best mulig vilkår for en av Vestfolds viktigste næringer!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag