Årsmøte i Undrumsdal Bondelag


Årsmøte i Undrumsdal holdes hos Siren og Jan-Einar Apeness, Stenbjørnrød Gård, Stenbjørnrødvn 11 på Skoppum, fredag 31.oktober kl 18.00


Viser til innkalling som er sendt ut til alle medlemmer, men vi gjør spesielt oppmerksomme på sak 7 og 8:

7. Andre innkomne saker – Frist 1 uke før årsmøtet.

7.1. Sammenslåing med Borre Bondelag

Se vedlegg 1 saksfremstilling og Styrets forslag til vedtak.

8. Valg

Hvis årsmøtet vedtar sammenslåing og årsmøtet i Borre gjør det samme behandles saker etter vedtektenes § 14 pkt 5 – 11 i etterfølgende møte i det sammenslåtte laget. Valgkomiteens innstilling blir offentliggjort på www.grontfagsenter.no
fort den foreligger.

Hvis det ikke blir sammenslåing vil det måtte velges en arbeidsgruppe som jobber for sammenslåing med Våle fram mot årsmøtet 2015.

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Olav Sæthre senest 8 dager før årsmøtet.

Amund Kind fra Vestfold Bondelag bistår årsmøtet i sak 7.1.

Servering på After Onn etter årsmøtet/årsmøtene. Se egen invitasjon.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag