Årsmøte i Borre Bondelag


Borre Bondelag arrangerer årsmøte i grillhytta hos Siren og Jan-Einar Apeness, Stenbjørnrød Gård, Stenbjørnrødvn 11 på Skoppum, fredag 31.oktober kl 18.00


Viser til innkalling som er sendt ut til alle medlemmer, men vi gjør spesielt oppmerksomme på sak 7 og 8:

7.       Andre innkomne saker – Frist 1 uke før årsmøtet.

7.1.   Sammenslåing med Undrumsdal Bondelag

Se vedlegg 1 saksfremstilling og Styrets forslag til vedtak.

8.      Valg

Hvis årsmøtet vedtar sammenslåing og årsmøtet i Undrumsdal gjør det samme behandles saker etter vedtektenes § 14 pkt 5 – 11 i etterfølgende møte i det sammenslåtte laget.  Valgkomiteens innstilling blir offentliggjort på www.grontfagsenter.no
fort den foreligger.

Hvis det ikke blir sammenslåing, vil valgene tas under sak 8. Valgkomitéen har en “plan B” som i så fall presenteres på møtet.

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Rigmor Freberg senest 8 dager før årsmøtet.

Amund Kind fra Vestfold Bondelag bistår årsmøtet i sak 7.1.

Servering på After Onn etter årsmøtet/årsmøtene. Se egen invitasjon.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag