Årets EMIL


Publisert: 14.03.2023

En rørt og glad Per Øivin Sola med prisen for Årets Emil. Her flankert av leder Hans Jørgen Olsen Røren og nestleder Inger Synøve Johnsen.

Per Øivin Sola, ammekubonde og lokallagsleder i Sande og Strømm Landbrukslag, er utnevnt til Årets EMIL 2023 for kampen han har tatt og stått i for bønder med dyr på utmarksbeite.

Per Øivin Sola mottok årets EMIL-pris på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad vgs tirsdag. Det var leder Hans Jørgen Olsen Røren og nestleder Inger Synøve Johnsen i Vestfold Bondelag som overrakte prisen.

EMIL står for entusiasme, motivasjon, idèer og lagspill og årets vinner oppfyller alle kriterier til fulle.

Det er 3 lokallag og flere enkeltpersoner som har foreslått årets EMIL-prisvinner. I begrunnelsene fra forslagsstillerne trekkes det fram at Per Øivin Sola er en engasjert bonde med flere verv i landbrukets organisasjoner. Han er positiv og har lederegenskaper som gjør det lystbetont å jobbe på lag med han.

Det trekkes også fram at Sola har en arbeidskapasitet som de fleste kan misunne han. Dette kommer til syne, ikke bare i organisasjonsarbeid, men også i hans daglige drift av egen gård. Han ser stadig etter nye løsninger som kan være lønnsomme og da spesielt løsninger som kan favne både økonomi, dyrevelferd og klima.

Hovedbegrunnelsen for at Per Øivin Sola får årets EMIL-pris er allikevel den jobben han har lagt ned på vegne av beitenæringa i Norge. I 2017 kom noen av hans kuer og kalver på utmarksbeite inn på et område hvor det produseres ferdigplen. Det ga tråkkeskader og førte til et stort søksmål.

Saken hans har pågått over flere år. Den har fått mye oppmerksomhet og vært belastende for han både som bonde og person. Dette har han taklet på en beundringsverdig måte.

Høyesterett har nå gjennom denne saken slått fast noen prinsipper som er viktig både for bønder som har dyr på utmarksbeite og for de som har avlinger av ulik art i nærheten av utmarksbeiter; Starter man opp med ny næringsvirksomhet, må man vurdere å sette opp gjerde for å beskytte egen eiendom. Selv om det ikke foreligger gjerdeplikt etter loven, kan det regnes som medvirkning til skaden om du ikke setter opp gjerde.

Juryen, som er leder, nestleder og org.sjef i Vestfold Bondelag, kan fortelle at Årets EMIL-prisvinner er valgt ut blant flere godt begrunnede forslag og synes Per Øivin Sola er en svært verdig vinner av EMIL-prisen 2023!

Les mer om saken til Per Øivin Sola her 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag