Seier i Høyesterett for Per Øyvin Sola


Publisert: 28.10.2022

Per Øivin Sola er ammeku bonde i Sande i Vestfold, og ble i 2018 saksøkt for 2,2 millioner kroner. Tre kuer og tre kalver hadde nemlig kommet inn på et område det ble produsert ferdigplen.

Sola har måttet bruke flere år på rettsbehandlingen, men har nå fått en klar seier i Høyesterett.

Interessant for flere

I dommen fra lagmannsretten står det at det ikke er noen urimelig byrde for plenprodusenten å sette opp et gjerde. Det punktet er verdt å merke seg, sier Solas advokat, Hilde Sannes Holløkken fra Advokatfirmaet Eurojuris Telemark, til Bondebladet. Selv om det ikke foreligger gjerdeplikt etter loven, kan det regnes som medvirkning til skaden om du ikke setter opp gjerde.

Holløkken mener dette gjør saken prinsipiell:

– Grunneiere må vurdere om de bør ha gjerder for å beskytte egen eiendom mot beitedyr, selv om de ikke har noen rettslig plikt til det. Ellers risikerer de å miste retten til erstatning. Høyesterett bekrefter med dommen at medvirkningsansvaret etter beiteloven er like omfattende som etter erstatningsloven, og at betydningen av manglende gjerdehold må vurderes konkret i den enkelte sak, uavhengig av om det foreligger gjerdeplikt etter gjerdelova eller gammel sedvane. Dette er en svært viktig og nyttig avklaring, både for dem som har dyr på utmarksbeite og for dem som har avlinger av ulik art i nærheten av utmarksbeiter, sier advokaten.

– Hvis du starter med næringsvirksomhet, må du rett og slett se hva som er der fra før. Du kan ikke bare starte opp og overføre utfordringene til alle andre, sier Sola.

Det er første gang Høyesterett har vurdert det som kalles «skadelidtes medvirkning« etter beiteloven. Det vil si hvilket ansvar den som blir utsatt for beiteskader har for at det skjer.

Tilbake til lagmannsretten

Høyesterett har opphevet dommen, og den må nå behandles på nytt i lagmannsretten.

– Saken er ikke endelig avgjort, så den må tilbake til lagmannsretten, men Høyesteretts føringer i saken gir grunn til å forvente full frifinnelse av Sola, sier Holløkken.

Les hele saken i Bondebladet (NB! Artikkelen krever innlogging) 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag