Kalenderen ligger til høyre på hovedsiden.

Den er dynamisk på den måten at ALLE arrangører av møter, kurs osv. kan legge inn sine aktiviteter direkte i kalenderen.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Vær på hovedsiden eller har inne på kalenderen, trykk på REGISTRER AKTIVITET
 2. Du får da opp et skjema hvor du må fylle ut
  • Tittel på arrangementet – lag en tittel som er selvforklarende for alle, men kort
  • Beskrivelse – her kan du legge inn hva slags arrangement du inviterer til. Husk eventuell påmeldingsfrist, kontaktperson og link til annen nettside som beskriver arrangementet.
  • Arrangør
  • Dato/Klokkeslett når det starter og slutter
  • Sted – dette legger seg på forsiden av kalenderen, så ikke legg inn nøyaktig veiadresse her. Det legges inn under Beskrivelse
  • Legg ved fil – her kan du som legger inn et arrangement laste opp og legge ved invitasjon/program i kalenderen
  • Navn og epost på deg som legger inn – slik at redaksjonen kan kontakte deg hvis noe er uklart eller bør endres
  • Send inn arrangement – husk å trykke på denne slik at aktiviteten registreres i kalenderen.
 3. Ved endring i aktiviteten(endret dato, sted etc.) eller spørsmål sender dere en e-post til eller ringer oss i redaksjonen.
 4. Kontaktinfo til redaksjonen er tlf 33363200/vestfold@bondelaget.no eller 35959030/telemark@bondelaget.no
 5. Redaksjonen tar forbehold om å endre/slette aktiviteter som er lagt inn dersom vi mener de ikke hører hjemme på landbruksportalen.