Yrkesmesse med veldig god deltagelse!


Publisert: 31.10.2022

Sist torsdag arrangerte rådgivernettverket i Vest Telemark i samarbeid med Vest Telemark videregående skole på Dalen, Yrkesmessa 2022. Arrangementet har lang tradisjon, men på grunn av restriksjoner knyttet til korona har ikke yrkesmessa blitt gjennomført i 2020 og 2021. Det var derfor både spenning og forventning knyttet til årets arrangement.

Yrkesmessa på Vest Telemark vgs. samler elever fra den gamle Telemark regionen, først og fremst elever i grunnskolen som nærmer seg overgang til videregående skole, men og elever som har startet det videregående opplæringsløpet.

På yrkesmessa er det ca. 70 stands som samlet representerer et bredt spekter av yrkesmuligheter innenfor både privat og offentlig sektor. På yrkesmessa finner man alt fra hi – tech industri til reiselivsbedrifter og til yrkesmuligheter innenfor offentlig sektor som for eksempel politi og ambulansetjeneste. I år var og landbruket representert ved blant annet Vestfold og Telemark Bondelag.

Vestfold og Telemark Bondelag samarbeidet med Nome videregående skole avd. Søve for presentasjon av yrkesmulighetene innenfor landbruket. På Nome vgs. Avd. Søve er det flere spennende utdanningsmuligheter innenfor naturbruk og landbruk. Fra Bondelaget stilte Trude Flatland fra fylkesstyret og Jan Thorsen fra fylkeskontoret.

Elever på yrkesmesse er i likhet med den øvrige delen av befolkningen en sammensatt gruppe, med ulike preferanser og ulike interesser. Noen har «staket» ut kursen for den fremtidige yrkeskarrieren, mens andre er på leting etter hva kan være en interessant utdanning og framtidig yrkeskarriere.

Det var en god del elever som stoppet opp ved standene til Nome vgs. og Vestfold og Telemark Bondelag, for informasjon om utdanningsmulighetene innenfor landbruk og matproduksjon. Så får vi håpe at en del av disse elevene velger naturbruk. Framtida vil kreve yrkesutøvere som kan landbruk godt, – enten det er bønder, rådgivere eller ansatte i offentlig forvaltning.

Konklusjonen etter Yrkesmessa 2022 er at dette er en type arrangement som landbruket og bør være representert på i framtida!

 

 

Før
Før “innrykk” av elever.
Interesserte og engasjerte elever på Yrkesmessa 2022.
Interesserte og engasjerte elever på Yrkesmessa 2022.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag