WTO-avtale klar i helga


22.12.15 På WTO sitt ministermøte i Nairobi ble det i helga enighet om en avtale om utfasing av eksportstøtte og bedre vilkår for de minst utvikla landa (MUL). WTO-fohandlingene har pågått siden 2001 uten resultat, men nå har de gått bort fra prinsippet om alt må være ferdigforhandlet før det inngås avtaler. Dermed er det nå blitt en “mini-avtale”om fjerning av eksportstøtte uten at det er enighet
om å endre tollsatser. Avtalen får konsekvenser for norsk eksport av Jarlbergost og noe svinekjøtt. Nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen (bildet), var med i den norske delegasjonen til ministermøtet.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag