Webinar: Ny klimakunnskap i landbruket!


Publisert: 05.12.2021

Den 6. desember fra kl. 12-15 inviterer Bondelaget til webinar om nye klimaløsninger og ny klimakunnskap i næringa.

Innen 2030 skal landbruket redusere klimagassutslippene og øke karbonopptaket i jord med 5 mill. tonn CO2-ekv. Det kommer stadig ny kunnskap om hvordan vi kan innfri jordbrukets klimaforpliktelse uten å svekke norsk matproduksjon. Bondelaget inviterer derfor til webinar om ny klimakunnskap i landbruket!

Lenke til webinar HER

Program

12:00: Slik jobber vi med å innfri jordbrukets klimaforpliktelse v/ Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

12:15: Nytt fra forskninga

Kan kua bli mer klimasmart, hvordan styrker vi jordas evne til å lagre karbon og hvilke klimaløsninger for landbruket ligger på labben og lurer?

Laila Aass, forsker ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet og Lillian Øygarden, forsker ved divisjon for natur- og miljøressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi, innleder om nye forskningsresultater innen klima og jordbruk.

13:15: Nytt fra landbruksnæringa

Det pågår flere spennende klimaprosjekter i landbruksnæringa. På webinaret vil flere av disse presenteres, blant annet:

– El-traktor og biogasstraktor, muligheter for den norske bonden? v/  Egil Ruud Hofstad i AK Maskiner

– Ny biokullfabrikk etablert på Rudshøgda – slik kan vi lagre mer karbon i jorda. v/ Einar Stuve i Oplandske Bioenergi

– Slik forbedrer vi bondens værmelding – og hvordan bidrar det til bedre agronomi og lavere klimaavtrykk i norsk jordbruk? v/ Manuel Hempel fra NORCE

– Hva er den beste strategien for bedre grovfôr – både for bonden, kua og klimaet? v/ Kim Wiggo Paulsen Weiby, spesialrådgiver for klima og bærekraft i TINE

Innledningene blir etterfulgt av mulighet for spørsmål og diskusjon.

15:00: Avslutning

Velkommen skal du være!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag