Vurderer kornprosjekt i Telemark


Publisert: 11.12.2019

Korn- og frøutvalget i Telemark Bondelag var samlet til møte mandag 9. desember. Hovedsak i møtet var muligheten for å etablere et kornprosjekt i Telemark, for å styrke korndyrkinga i denne delen av det nye fylket. Utvalget hadde invitert prosjektleder i Vestfold, Oddbjørn Rød, til å orientere om det som er gjennomført i Vestfold. Rød kunne vise til mange interessante aktiviteter som har stor interesse blant kornprodusentene i Vestfold. Korn- og frøutvalget vedtok å opprette ei foreløpig arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for et kornprosjekt i Telemark.

Utvalget brukte og noe tid på hønsehirse og utfordringene dette ugraset skaper. Her er det nødvendig med et samarbeid mellom flere instanser i landbruket.

Korn- og frøutvalget tar og sikte på å gjennomføre et kornpolitisk møte i slutten av januar neste år. Dette kommer vi tilbake til.

Det blir fullt rundt bordet når korn- og frøutvalget møtes

Fra venstre; Oddbjørn Rød, Halvor Midtbø, Christian Ramberg jr., Simen Settendal, Jon Midtbø, Henrik Kjeldsen, Per Ivar Hanedalen, Ole Einar Amlie og Jan Thorsen, organisasjonssjef i Telemark Bondelag.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag