– Vis trafikkvett på traktoren


24.11.13. – Bonden må vise hensyn for å unngå å skape farlige situasjoner i trafikken, sier leder Hans Edvard Torp i Vestfold Bondelag.For 5 år siden ble det lansert en holdningskampanje. Dette er en sentral kampanje, mens Vestfold Bondelag for 15 år siden hadde en “smalere” kampanje kalt “Aksjon Kjør til side”, sier Torp. Det er utarbeidet en brosjyre som  den kan lastes ned under. 


 
 
– Landbruket ønsker å bevisstgjøre den enkelte bonde og ikke minst minne bonden på hvilke forhold det er viktig å ta hensyn til og regelverk som gjelder. Vi håper også at dette bidrar til forståelse for at bøndene har behov for å transportere store maskiner langs veien, sier Torp.
 
Det er Norges Bondelag sammen med Politiet, Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening som står
bak kampanjen. Bakgrunnen for kampanjen er at vi til stadighet får større og bredere maskiner som kjører mer langs vei. Realiteten i landbruket er at flere må kjøre langs vei for å få gjort jobben sin på grunn av mer leiekjøring, mer jordleie og maskinsamarbeid.

 
Kampanjen gir tips og råd til de som ferdes langs veien med landbruksmaskiner, og gjør oppmerksom på gjeldende regelverk. – Oppfør deg med traktoren i trafikken som du forventer av andre traktorer når du kjører med bil, er den klare oppfordringen fra kampanjen.

Last ned Brosjyre_trafikkvett


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag