Villsvin trussel mot dyrehelsa


05.10.18 Det skjer nå en faretruende utvikling og spredning av afrikansk svinepest i Øst og deler av mellom-Europa. En utvikling og trussel som spres med utbredelse av villsvin. Dette har satt fart i debatten om villsvin i Norge og Norsvin frykter for norsk dyrehelse. Norges Bondelag har tidligere i år etterlyst en bekjempningsplan for villsvin. AgriAnalyse oppsummerer i et notat at villsvin gir problemer for mange selv om det kan gi nytte til noen få som ønsker
å jakte villsvin i Norge.


Norsvin advarer i en nyhetssak om spreding av afrikans svinepest i Europa.

Se nyhetssak hos Norsvin

 

Norges Bondelags nestleder, Bjørn Gimming, slår fast at villsvin er en uønsket art i Norge og etterlyser en plan for å bekjempe utbredelsen.

Se nettsak hos Norges Bondelag

 

AgriAnalyse har laget et notat som kortfattet oversikt over problemene spreding av villsvin kan få i Norge. De ser på utfordringene i Sverige når det gjelder skader på jordbruk og hager, faren for smitte av sykdommer til tamsvin, jaktutøvelse, traffikulykker osv., og kostnadene knyttet til dette. Til slutt ser de på mulige forvaltningstiltak for hvordan bestanden kan begrenses.

Les mer hos AgriAnalyse


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag