Ville Dahle gi lovnader eller lekkasjer på Gartnerkongressen 2016?


16.11.16. Gartnerkongressen 2016 i Tønsberg fikk besøk av en mat- og landbruksminister uten tollvernlovnader, men det ble knyttet mange gode allianser blant de 350 deltakerne, som fikk høre mange gode innlegg i løpet av helga.  


Anders Nordlund, styreleder i Gartnerhallen og fylkesordfører Rune Hogsnes (H) under åpningen

Fylkesordfører Rune Hogsnes (H) ønsket deltakerne velkommen til grøntfylket Vestfold og åpnet Gartnerkongressen 2016 sammen med styreleder i Gartnerhallen, Anders Nordlund. 

 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dahle sammen med møteleder Per Asbjørn Andvik

Landbruks- og matminister Jon Georg Dahle hadde åpningsinnlegget på Gartnerkongressen. Mange var spente på om landbruks- og matminister Jon Georg Dahle snart ville innrømme grøntprodusentene et bedre tollvern. Det skjedde ikke denne gangen heller, kunne møteleder Per Asbjørn Andvik konstatere.

Les mer om Jon Georg Dahles (FrP) nei til bedre tollvern hos Nationen (krever innlogging)

 

Chr A Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse med en annen virkelighetsoppfatning enn ministeren

Etter ministeren fikk deltakerne møte en Christian Anton Smedshaug i toppform. Det var tydelig at Smedshaug, som er daglig leder i Agri Analyse hadde liten tro på Dahles ideologiske FrP-løsninger, og løftet i stedet viktigheten av den norske landbruksmodellen med et smart tollvern. Han hadde liten tro på oppsving i råvareprisene og ba både myndigheter og produsenter benytte mulighetene som byr seg i det grønne skiftet til å holde
fast på industri og foredlingsledet slik at vi kan “make fastlandsNorge great again” også etter oljealderen. Smedshaug viste til analyser som viste at særlig grøntnæringa stod for en voldsom verdiskaping.

 

Per R Sandberg orienterte fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft v/ utvalgets sekretær Per Robert Sandberg, hadde trua på norsk landbruk og særlig grøntnæringas framtid. Han var derimot kritisk til at det gis mye støtte til den delen av landbruksnæringa som også står for mye klimagassutslipp   

 

Mingling i salen og alliansebygging er en viktig del av Gartnerkongressen

 Mingling og knytting av kontakter er alltid viktig på Gartnerkongressen. Det ble det god anledning til i pauser og utover kvelden både fredag og lørdag!

 

Lars Ivar Kjær og Torbjørn Landsrød stod på standen for Findus

Det var rigget en egen sal hvor produsenter kunne møte ulike aktører i både rådgivning og industri. Findus, her ved Lars Ivar Kjær og Torbjørn Landsrød, var av de som hadde stand.

 

Per Odd Gjestvang vinner av Gartnerhallens innovasjonspris

Innovasjonsprisen er Gartnerhallens høyeste utmerkelse til produsenter, produsent-sammenslutninger, pakkerier eller foredlingsbedrifter i Gartnerhallens verdikjede, og deles ut på Gartnerkongressen annethvert år. Lørdag ble Per Odd Gjestvang kåret til vinner av Gartnerhallens innovasjonspris. Med sin utrettelige jakt etter nye grønnsakstyper er Gjestvang en svært verdig vinner av prisen skriver
Gartnerhallen i sin begrunnelse
  

 

Gartnerhallen, NorgesGruppen og BAMA har opprettet Grofondet på 100 millioner kroner. Fondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke både verdiskapingen og forbruket av norsk frukt og grønt. Nærmere 10 millioner vil vært år gå til både forskning, innovasjon og opplæringstiltak. Sjekk her om du har anledning til
å søke på GRO fondet!

 

-Vi er veldig fornøyde med arrangementet på alle måter. Et arrangement der det har vært 350 påmeldte deltakere. Det har vært spennende og interessante dager for produsenter, leverandører, kunder og ansatte til Gartnerhallen, slår Ole Andreas Ringdal Brekke fast. Han er en av de som har sittet i den lokale arrangementskomitéen for Gartnerhallen Industri. Ringdal Brekke trekker også fram de gode politiske og faglige innleggene, lanseringen av Grofondet,
utdelingen av priser, men også innslag av mer allmenn nytte og glede som viktige ingredienser i arrangementet.

 

-Terje Sporsem var hyret inn for å trimme lattermusklene og fylle salen på lørdagsmorgenen. Motivasjonsforedraget til Gyrid Beck Solberg var også veldig spennende. Festelig var det også med Gartnerhallens egne produsenter Harald Sve Bjørndal og Per Arne Hoppestad som delte tanker rundt egen drift. I tilegg var det interessante foredrag om markedstrender, økologi, dyrkingsteknikk og teknologisk utvikling i grøntnæringa, avslutter Ole Andreas
Ringdal Brekke, som ønsker å takke alle som har deltatt  for å gjøre Gartnerkongressen 2016 mulig!

 

Presentasjonene fra Gartnerkongressen finner du her

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag