Vil regulere smågris – ikke purker


23.03.18. Hans Edvard Holtung fra Fon tar til ordet for å endre konsesjonsregelverket slik at det ikke er antall purker som er regulert, men antall smågris. – Jeg vil stabilisere mengden gris. Det er ikke så mye å gjøre med slaktegrisen, når grisen er født bør den nesten fôres opp. Hvis vi får kontroll på hvor mange smågris som blir født i Norge, har vi også kontroll på hvor mange som slaktes totalt,
sier Holtung. Han er nestleder i Fon Bondelag, var inntil nylig styremedlem i Vestfold Bondelag, og tok også opp saken på Vestfold Bondelags årsmøte. Les mer i Bondebladet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag