Vil H og FrP avvikle norsk kornproduksjon?


10.06.14. Alle norske politikere, bortsett fra landbruksministeren, sier de vil ha økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser, men oppskriften på hvordan dette skal oppnås er skremmende ulik. En ytterligere reduksjon av norsk kornproduksjon er feil medisin og vil få dramatiske konsekvenser for selvforsyningsgraden til den norske befolkning, skriver
Lars Fredrik Stuve på Landbruksbloggen
.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag