Vil Europa drukne i melk?


07.04.15 1. april var det slutt på produksjonskvotene for melk i EU. Det betyr at det ikke lenger er noen grenser for hvor mye melk hver enkelt bonde kan produsere. Omveltningen skjer på et tidspunkt hvor landbrukssektoren sliter voldsomt med avsetning på meieriprodukter. Prisene er på et historisk bunnivå. Melkeprisene i EU er nå under halvparten av prisene i Norge. Store mengder melk, ost og andre meieriprodukter, kombinert med svært lave priser
i EU, fører også til tøffere importkonkurranse for melkeprodusenter og matindustri i Norge.

Les mer hos Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag