Vil du være med på Bondens Marked i Vestfold?


04.09.16. Bondens Marked ønsker å starte opp igjen i Vestfold, og søker derfor etter produsenter som kan tenke seg å være med.  Planlagt oppstart er i 2017 i Sandefjord.  Interesserte kan ta kontakt med Hege Lier på telefon 99241416 eller epost hege.lier@t-fk.no 


Informasjonsbrosjyre fra Bondens Marked i Agder og Telemark finner du her:

Bondens Marked. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag