Vil du være med å utdanne framtidas gartner og agronom?


02.09.16. Eller kan det være aktuelt med en ekstra hånd i din produksjon i hele eller deler av året? Ja, da bør du vurdere å ta imot en lærling! Læringen vil være ansatt i Vestfold Landbrukstjenester som bl.a. sørger for forsikringer, feriepenger, arb.giv.avg etc. og holder lærlingen med arbeidstøy. Lærebedriften har bl.a. det daglige ansvaret for lærlingen.  Les
mer hos Vestfold Landbrukstjenester.
ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag