Vil du ha gode tips til eierskifte?


Publisert: 11.11.2022

Blir du med på Landbrukshelga 28.-29. januar kan du melde deg på eierskiftekurs. Grip muligheten som kan legge til rette for en god prosess!

Vi ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en eierskifteprosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Vestfold og Telemark Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Mange er usikre på OM det er noen i familien som ønsker å overta eller HVEM som er mest aktuelt. Dette er kurset også for dere.

Kom hele familien og bli med på både det faglige og sosiale

Fra tidligere kurs har vi fått tilbakemeldinger om at de som kommer hele familien, dvs begge parter i hver generasjon og gjerne søsken i yngre generasjon, får et bedre utbytte av kurset enn de som kommer alene. Kurset har vi lagt til Landbrukshelga. Det er både en faglig og sosial arena. Her møtes bønder med familie, det knyttes nye kontakter, og man kan treffe andre som er i lignende situasjon som en selv.

Kursholdere med faglig og praktisk erfaring

Kursholdere er Jan Bangen og Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag.
Jan Bangen er advokat og har lang erfaring som kursholder. Martin Johnsbråten er autorisert regnskapsfører, og rådgiver innen skatt og økonomi.

Om kurset sier de følgende:

– Kurset tar for seg gårdsoverdragelsen med skatteregler, arveregler med ny arvelov, fremtidsfullmakter, reglene om formuesforholdene mellom ektefeller, samlivsavtale og ektepakt, særeie og felleseie, kårytelser, odel, konsesjon og annet som har direkte sammenheng med gårdsoverdragelsen. I tillegg ser vi på de menneskelige sidene ved en eiendomsoverdragelse.

– Det er svært viktig å være forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse og fremtidig pensjonering for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.

– Kurset er krydret med mange gode historier fra virkelighetens verden samlet opp gjennom lang erfaring på dette området.

Temaer:

  • Mellommenneskelige forhold
  • Pensjoner og trygderettigheter
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Bo-situasjon. Kår, leie eller eie
  • Arvereglene
  • Ektefelle og samboere – særeie/felleseie/samboeravtaler
  • Oppstart og drift av virksomhet
  • Skatteregler i et eierskifte
  • Merverdiavgift
  • Oppgjør og kontrakter

Meld deg på kurs og meld deg på Landbrukshelga!

Påmeldingsfrist 10. desember.

Program her

Påmelding her.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag