Vil du bli agronom?


Publisert: 19.03.2020

Nome vgs avd Søve tilbyr fra høsten et 2-årig kurs for voksne som ønsker utdanning som agronom.

Kurset gjennomføres med 2-dagers samlinger på Søve. En fredag/lørdag hver måned, der innholdet blir en kombinasjon av undervisning i klasserom og befaringer/ekskursjoner ute. Totalt vil det være 20 samlinger i denne formen. Det vil være obligatoriske innleveringsoppgaver knyttet til hver samling.

Informasjonsmøte torsdag, 23.april 2020 19:00 – 21:00.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Nome vgs, avd Søve.

Foto: John Teigen


ALT Installasjon
SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag