Viktige valg


Publisert: 10.11.2020

På årsmøte til Telemark Bondelag 7. november ble det bestemt at Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag slår seg sammen fra mars 2021.

I annerledesåret ble det ikke ordinært årsmøte over to dager i mars, slik det pleier. Årsmøtet ble utsatt til 7. november. Planen var å kombinere med ledermøte, slik at vi skulle få en to dager sosial begivenhet på tampen av året. Slik ble det heller ikke. Smittefaren for Covid-19 økte på igjen og det ble bestemt å holde ledermøte og årsmøte på en dag.

God avstand mellom delegatene og håndsprit i bøtter og spann på Bø hotell.

34 personer var samlet på Bø hotell denne lørdagen, av disse 26 utsendinger. Ledermøtet ble avholdt på en drøy time med innlegg fra Bjørn Gimming, 1. nestleder i styret i Norges Bondelag. Han tok for seg arbeidet med landbrukets klimaplan generelt og klimakalkulatoren spesielt.

Årsmøtet startet i tradisjon tro med leders tale. Les talen til fylkesleder Aslak Snarteland her. 

Fylkesleder Aslak Snarteland talte til årsmøtet

Bjørn Gimming, som ikke kunne være fysisk til stede pga restriksjonene, holdt et variert innlegg til årsmøtet via Teams. Gimming tok for seg nytt næringspolitisk program, neste års forhandlinger, stortingsvalget 2021, utenlandsk arbeidskraft, frihandelsavtale med Storbritannia, dagligvaremeldinga og hverdagsbondelaget. Etterpå ble talerstolen flittig brukt av delegatene i generaldebatten.

Teknikken stod oss bi og Bjørn Gimming holdt sine innlegg via eteren.

Til årsmøtet blir vanligvis gjester invitert, og det er alltid like hyggelig å få besøk og motta hilsener til årsmøte. I år så vi oss nødt til å redusere omfanget av deltakere til et minimum, og dermed ikke invitere gjester.

Heder og ære til årets lokallag kunne vi ha i programmet, og selv om kunngjøringen av årets lokallag for 2019 ble gjort i mars i år, ble det markert også i årsmøtet. Det var Gjerpen og Solum Bondelag som ble kåret til årets lokallag i 2019.

Gjengen fra Gjerpen og Solum Bondelag er blitt vant med å ta i mot prisen for årets lokallag. F.v. leder Jon Magnus Hauen, Cecilie Findal, Marte Amlie, Helene Hoppestad og Anne Birgitte Riis-Johansen

Så var det duket for saken om tidspunkt for sammenslåing av fylkeslagene til Telemark og Vestfold. Det er ingen hemmelighet at denne prosessen har vært tidvis utfordrende. Fra det ble bestemt at fylkene Telemark og Vestfold skulle bli til ett fylke, har organiseringen av fylkeslaga vært en modningsprosess i bondelaget. Etter at årsmøte i Norges Bondelag i juni 2019 vedtok at alle fylkeslag skal slå seg sammen lik de nye fylkene senest 1. april 2022, har tidspunkt for sammenslåing blitt debattert. Vestfold Bondelag vedtok i sitt årsmøte i mars 2020 at de ønsket sammenslåing i 2021.

Etter en orientering fra fylkesleder Aslak Snarteland og innlegg fra to delegater, ble valget gjennomført. Resultatet ble 23 stemmer for 2021, 2 stemmer for 2022 og 1 blank stemme.

Det stemmes!

Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok dermed at de ønsker å slå seg sammen med Vestfold Bondelag på årsmøtet i 2021. Forslag til instruks for felles valgnemnd ble også vedtatt.

Aslak Snarteland ble gjenvalgt som leder av Telemark Bondelag. Det ble gjenvalg på alle styremedlemmer. Eneste endring i styret er 1. vara. Der går Anne Birgitte Riis-Johansen ut av styret. Nyvalgt 1. vara er Jon Midtbø.

Takkes av. Erik H. Håtveit går av som leder i valgnemnda og Anne Birgitte Riis-Johansen går ut av fylkesstyret.

Fylkesstyret for Telemark Bondelag består av:

Fylkesleder: Aslak Snarteland
Nestleder: Hege Gonsholt
Styremedlemmer: Trude Flatland, Erik Dahl og Mikkel Aanderaa
1. vara: Jon Midtbø
2. vara: Anne Birgitte Riis-Johansen
3. vara: Henrik Kjeldsen

Her er det nye fylkesstyret. Øverst fv. Jon Midtbø, Erik Dahl, leder Aslak Snarteland. Nederst fv. Trude Flatland, Mikkel Aanderaa og Hege Gonsholt
Her er det nye fylkesstyret. Øverst fv. Jon Midtbø, Erik Dahl, leder Aslak Snarteland. Nederst fv. Trude Flatland, Mikkel Aanderaa og Hege Gonsholt

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag